agenda

Aanstaande activiteiten

8 december 2022
matchmakingbijeenkomst
13:30 / 17:00

Ruimte voor Circulaire Windturbines: Matchmakingbijeenkomst

Donderdag 8 december 2022 13.30u – 17.00u The Hague Conference Centre New Babylon, Den Haag Werk jij aan de realisatie van windturbines op land of zee? Aan de circulaire transitie in de maritieme sector of de maakindustrie? Of aan de ruimtelijke ontwikkeling van havens? Dan organiseren we op donderdag 8 december een matchmakingbijeenkomst die jij niet mag missen! Ontmoet voorlopers uit de energiesector, beleidsmakers, en partijen uit verschillende delen van de keten om samen tot een circulaire windturbinesector te komen. Meld je nu hier aan voor de matchmakingbijeenkomst op 8 december: https://lnkd.in/e5YnDtGy Het circulair bouwen en verwerken van windturbines gaat om ruimte vragen. Zijn we daar klaar voor? Wat moeten we in de keten doen en organiseren om onze klimaatdoelstellingen én circulaire doelstellingen te halen? Wij leggen de vraag aan ketenpartijen op tafel om te gaan samenwerken aan een routekaart circulaire windturbines. Centraal in deze bijeenkomst staat de fysieke ruimte die voor de keten nodig is om windturbines op circulaire wijze te bouwen, te onderhouden, en te verwerken voor nieuwe toepassingen. De Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland onderzochten samen met Generation.Energy wat de ruimtelijke effecten zijn van de circulaire verwerking of levensduurverlenging van windturbines. Het onderzoek ligt op tafel, nu is het tijd voor concrete stappen! We nodigen je daarom uit voor dit interactieve seminar, waarin je met een expertpanel de dialoog aangaat over de inzichten uit het onderzoek. Download hier het onderzoek Ruimte voor Circulaire Windturbines (2022): https://lnkd.in/eDD3NgNZ Met dank aan Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Inloop en ontmoeting vanaf 13.30u - Start om 14.00u. Adres: Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag (naast NS-station Den Haag Centraal) De bijeenkomst is fysiek in Den Haag zonder mogelijkheid tot digitaal aanschuiven.
Lees verder
14 december 2022
matchmakingbijeenkomst / netwerkbijeenkomst / werksessie
08:15 / 11:00

Verkenning welke bouwmaterialen wanneer waar in Noord-Holland-Noord vrijkomen

Beste Impactmaker, beste bouwpartner, In Noord-Holland-Noord werken we vanuit verschillende netwerken en partnerschappen aan circulaire bouwketens. We zijn nu met elkaar op een punt aangekomen waarop een nieuw soort inzicht nodig is om van daaruit een gezamenlijke bouwmaterialen koers en strategie te bepalen. Daarom nodigen wij (provincie NH, Circulair WF en GO!-NH) jou uit voor een exclusieve werksessie. Wat gaan we doen? Tijdens deze sessie gaan we letterlijk en figuurlijk in kaart (geografische kaart) brengen welke renovaties, herontwikkeling en nieuwbouwprojecten er in NHN gaan plaatsvinden t/m 2030.  Meedoen vraagt een beetje voorbereiding, namelijk neem jouw lijstje mee wanneer wat aan (ver)bouw en herontwikkeling staat gepland en welke materialen daarbij vrijkomen en/of nodig zijn. Waarom doen we dit? Door met elkaar fysiek te tekenen, ontstaat er een gezamenlijk inzicht van welke materialen wanneer vrij komen, welke specialisten nodig zijn om die materialen op te werken en deze te certificeren om weer in volgende (ver)bouw projecten in te kunnen zetten. Na het tekenen trekken we samen conclusies (o.a. welke specialisten missen we nog in NHN) die we noteren en er wordt een afspraak gemaakt (datum prikken) voor fase 2 om in januari samen de strategie/het beleidskader te maken met daarin wie welke rol heeft om samen te zorgen dat de materialen grootschalig teruggewonnen en weer gebruikt kunnen worden in de bouwketen. Waar & Wanneer
 • Datum: 14 december
 • Tijd: 8.15 uur (inloop), start 8.30 tot 11.00 uur
 • Locatie: Omgevingsdienst NHN, Dampten 2 in Hoorn
 • Aanmelden via de mail is nodig om deze sessie goed te kunnen organiseren. Aanmelden kan door deze mail te beantwoorden of een reactie te sturen naar: bharskamp@odnhn.nl
Doelgroep: Professionele vastgoedbezitters in NHN (woningcorporaties, gemeenten, provincie, zorginstellingen), bouwketenpartners en bestaande bouwmaterialen HUBS in NHN. Waarom mag je dit niet missen?
 • Inzicht in welke bouwmaterialen bij wie in welk jaar en welke hoeveelheid (schatting) vrijkomen.
 • Inzicht in welke specialisten er per bouwmateriaal zijn om materiaalketens te kunnen sluiten (bestaande materiaal ketens, hoe kunnen we die zichtbaar maken in een menukaart)
 • Inzicht in welke specialisten nog ontbreken voor bepaalde bouwmaterialen.
 • Inzicht in welke databanken/professionele marktplaatsen er zijn waarmee gewerkt wordt door ketenpartners.
 • Na tekensessie is er een gedeeld inzicht en een gedeelde conclusie. Op die basis kunnen in een volgende sessie vervolg invullen: Hoe gaan we zorgen dat alle bouwmaterialen een eigen gesloten keten hebben/krijgen? Wat vraagt dat van alle aanwezige partijen?
 • Meedoen met deze sessie betekent ook meedenken in fase 2.
Programma: 8.15 uur  Inloop met ontbijt 8.30 uur  Welkom & doel sessie, wat hebben we dit jaar gedaan in vogelvlucht- door Barbara 8.40 uur  Pitches 3 stuks - opvolging van 2 juni o.a. Biobased bouw LAB.  - olv Caroline 9.10 uur  Introductie Ketenregisseur bouw provincie NH & instructie tekensessie - door Fanauw 9.20 uur  mini pauze! lopen naar andere ruimte & koffie & thee pakken 9.30 uur Start tekensessie olv. Fanauw, Caroline en Barbara 10.45 uur Terugkoppeling opbrengst tekensessie & afspraken vervolg – door Fanauw 11.00 uur Einde werksessie. Ruimte voor informeel napraten (tot 11.30 uur). Wie zijn wij?  Wij zijn de provincie Noord-Holland, Circulair Westfriesland en GO!-NH. Samen werken we aan een circulaire economie, waarbij we samenwerken met de partners uit onze netwerken. Met de betrokkenheid van het programma GO!-NH kunnen initiatieven die tijdens de tekensessie ontstaan voor de nog op te zetten materiaalketens meteen gebruik maken van het aanbod GO!-NH start-up om tot een gezamenlijke businesscase te komen en dit ook uit te voeren.
Lees verder

Eerdere activiteiten

17 november 2022

Circulaire Grond-, weg en waterbouw; Thema circulair borgen in de organisatie

17 november Circulaire Grond-, weg en waterbouw. Thema circulair borgen in de organisatie. Overheden en bedrijven gaan met elkaar in gesprek en afspraken maken over hoe we met elkaar 50% materiaal reductie kunnen realiseren in 203O. Dat doen we specifiek voor de betonketen. Wat daar wordt geleerd, kan toepast worden in andere product- en materiaalgroepen. In deze bijeenkomst gaan we op een inspirerende wijze in op het thema Naar een Circulaire Organisatie. Met dat wat we al doen als basis en vandaaruit gaan we nieuwe stappen zetten.  Natuurlijk zo praktisch mogelijk, met ontwikkelde instrumenten, producten en technieken. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst ook ruimte voor deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan over waar je nu mee bezig bent.  Ben je werkzaam in de Grond-, weg en waterbouw/infra en nog niet aangesloten bij de circulaire betonketen NHN? Laat het weten en kom een kijkje nemen. Weten welke instrumenten al beschikbaar zijn voor een circulaire organisatie? Klik hier voor een verkenning: https://bouwcirculair.nl/organisatiecirculair/  
Lees verder
3 november 2022
werksessie
09:30 / 12:00

Inspiratiesessie Openbare Verlichting

Agenda Inspiratiesessie Openbare Verlichting. Op 3 november vanaf 9.30 uur staat het IBOV-overleg in het teken van duurzame openbare verlichting. We willen jullie graag inspireren met een aantal mooie praktijkvoorbeelden: hoe verduurzamen overheden de openbare verlichting? Welke onderwerpen spelen daarbij een rol? Hierbij kunnen jullie bijvoorbeeld denken aan dimmen, sociale veiligheid, gebiedsgericht verlichten, LED-verlichting, monitoring en circulair. Maar ook welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Agenda: 9.30 uur               Inloop en ontvangst 9.45 uur               Opening  en aftrap Opening door Sigrid van der Valk, programmamanager duurzaamheid gemeente Medemblik. 10.00 uur            Laten we ons inspireren! Op welke wijze zijn verschillende overheden bezig met het verduurzamen van de openbare verlichting in de provincie Noord-Holland? Welke onderwerpen spelen hierbij een rol? Welke subsidies zijn beschikbaar? Bijdragen van: Mark Roelofsen van de gemeente Medemblik Barbara Harskamp van Circulair Westfriesland Frans Noordberger van de Provincie Noord-Holland Karin Korse subsidieadviseur Emile van Boven gemeente Hoorn 11.00 uur            Rondje langs gemeenten Hoe zijn jullie hiermee bezig? Welke onderwerpen spelen in jullie gemeente een rol? Wat zijn de (on)mogelijkheden? Zien jullie kansen om hierin samen te werken? 12.00 uur            Lunch Adres: Gemeente Medemblik Dick Ketlaan 21 in Wognum Melden bij receptie Middengebouw
Lees verder
28 september 2022
locatiebezoek
13:00 / 17:00

Bezoek regionale proefopstelling houtbouw project en debat over de toekomst van Houtbouw

Bezoek regionale proefopstelling houtbouw project en debat over de toekomst van Houtbouw

Wanneer: WOENSDAG 28 September (13:00 – 17:00)

Locatie: WOODSTONE, kruizing West- en Zuidtangent, Heerhugowaard

VOOR WIE: Bouw professionals en ambtenaren die geïnteresseerd zijn in mogelijkheden en grenzen biobased bouwen.


Lees hier meer over dit event


Lees verder
22 september 2022
netwerkbijeenkomst / werksessie
16:00 / 17:00

Afsluiting CIRCO Track ‘Met Zorg Verpakt’

Op donderdag 22 september vieren wij de afsluiting van de CIRCO Track ‘Met Zorg Verpakt’. In deze Track werken 10 ketenpartners zoals Dijklander Ziekenhuis, Omring, GP Groot en Seenons aan het verminderen van de afvalberg in de zorg. Tijdens een driedaags programma maken zij kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen voor hun bedrijf en keten. De laatste dag op 22 september presenteren de deelnemers de gevonden oplossing voor de ingebrachte cases. Dat is een spannend moment voor de deelnemers en voor ons als organisatoren. Graag nodigen we jou uit om aanwezig te zijn bij de pitchmiddag. Dit is meteen een mooie kans om met de deelnemers in gesprek te gaan over de probleemstelling en de mogelijke oplossingen. En wellicht zitten er nog andere samenwerkingen in het verschiet. We brengen graag initiatiefnemers, financiers en geïnteresseerden samen brengen tijdens het pitch-moment en de borrel daarna om te netwerken. Pitchmiddag gegevens:
 • Wanneer:          Donderdag 22 september2022
 • Tijd:                    16:00-17:00 uur (inloop vanaf 15:45 uur)
 • Locatie:              Omgevingsdienst, Dampten 2, 1624 NR Hoorn
Ben je erbij? Stuur een mail naar bharskamp@odnhn.nl
Lees verder
9 september 2022
locatiebezoek
09:00 / 12:00

Werkbezoek project Duurzame Bloemkool

Datum9 september 2022 - 9.00 tot 12.00 uur Locatie Smaakcentrum Westfriesland, middenweg 5 in Hem Locatie bloemkoolveld, Elbaweg 2 in Hem

Werkbezoek project Duurzame Bloemkool

Graag nodigen wij u uit voor het werkbezoek Duurzame Bloemkool op vrijdag 9 september in Hem. Het project Duurzame bloemkool is een R&D icoonproject dat volledig vanuit de provinciale Voedselvisie wordt gefinancierd. Het programma start om 9.00 bij Smaakcentrum Westfriesland en wordt vervolgd met een bezoek aan een bloemkoolveld waar onderzoekers en telers aan het woord komen. Daarna neemt u zelf de proef op de som: we gaan de bodem beoordelen op diverse factoren. Wij willen u vragen om zich aan te melden voor dit werkbezoek via www.bloemkoolja.nl Op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Noord-Holland wordt onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes, insecten en akkervogels).

Programma

 • 9.00 - ontvangst met koffie en thee Presentatie Duurzame Bloemkool Deelnemende telers aan het woord
 • 10.30 - Bezoek aan bloemkoolveld Uitleg over proeven door onderzoekers Experiment
 • 11.30 - Afronding en kleine lunch
 • 12.00- Einde programma

Praktische informatie

 • Locatie Smaakcentrum Westfriesland, middenweg 5 in Hem
 • Locatie bloemkoolveld, Elbaweg 21 in Hem
 • Reistijd tussen locaties is 5 minuten met de auto + 10 minuten wandelen naar bloemkoolveld.
 • Let op: vergeet bij slecht weer geen regenlaarzen en/of regenkleding.
 • AANMELDEN: Aanmelden voor het werkbezoek graag via www.bloemkoolja.nl

Over het project

Het project 'Duurzame Bloemkool' doet onderzoek naar de effecten van het niet verplicht onderwerken van vaste strorijke mest op kleigrond. Vaste mest moet volgens de stikstofwet direct na uitrijden ondergewerkt worden. Maar wat zijn de gevolgen van wel of niet onderwerken? Met een ontheffing van LNV onderzoeken we de verwachte positieve effecten van niet onderwerken van mest op bodem, biodiversiteit en productkwaliteit. De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen. Het onderzoek vindt plaats van 2020 tot en met 2023. Het project is te volgen op www.boerenbusinessinbalans.nl via deze link Bloemkoolproject online.
Ik denk dat we veel kennis opdoen waarmee we hethuidige mestbeleid kunnen veranderen ten gunste van de biodiversiteit. Aangezien we als agrariërs in en met de natuur werken en leven en dat in de toekomst moeten blijven doen, is het belangrijk dat we de natuurlijke processen niet verstoren. - Wim Reus
Binnen het project wordt samen gewerkt met Hall Larenstein, Inholland, Vonk (voorheen Clusius College) en projecten zoals Biodiversperspectief. Partners van het project zijn Provincie Noord-Holland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van LNV, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus, Vollegrondsgroente.net, Lectoraat Duurzame Bodem Aeres en Ecolane.
Lees verder
5 september 2022
kennis
10:30 / 14:15

Maak kennis met de KIA CE-subsidie

Bent u ondernemer en ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wilt u onderzoek doen met een kennisinstelling, zodat u in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Maak dan op 5 september kennis met de nieuwe subsidie Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie regeling (KIA CE). Datum: Maandag 5 september Tijd: 10:30 - 14:45 Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht NL Deelname: Gratis - Aanmelden Organisatoren: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Op de bijeenkomst hoort u meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze nieuwe subsidieregeling. Laat uw projectidee alvast toetsen. En ontmoet andere bedrijven/onderzoeksinstellingen voor mogelijke samenwerking. Subsidie Kennis- en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE) In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. In zo'n  ‘kringloopeconomie’  proberen we materialen en producten zo lang mogelijk te gebruiken. Met de KIA CE-subsidie kunnen ondernemers en onderzoeksinstellingen vernieuwende producten, processen of diensten ontwikkelen die hieraan bijdragen. Of onderzoek doen dat helpt innovatieve circulaire producten te ontwikkelen. De regeling opende op 5 juli 2022.

Voor wie?

Projecten die vallen binnen deze sectoren, krijgen subsidie. Deze bijeenkomst is interessant voor ondernemers en onderzoeksinstellingen in de sectoren:
 • consumentengoederen;
 • maakindustrie (de verwerking van materialen tot nieuwe producten);
 • bouw.

Programma

10:30 uur - Inloop met koffie 11:00 uur  - Algemeen programma: Introductie Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie en gekozen  productgroepen door Martine Roza (Taakveldcoördinator Visie, Innovatie en Kennis Circulaire Economie binnen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat). Belangrijkste punten van de regeling door RVO. Mogelijkheid om vragen te stellen. 12:00 uur -  Lunch 12:45 uur - Vervolg algemeen programma: Vertegenwoordigers van projecten uit de eerste openstelling van de KIA-CE delen hun ervaringen. 13:15 uur - Ronde 1. kennismaking en advies: Kennismaking: ga in gesprek met andere deelnemers om tot een nog beter voorstel en/of consortium te komen. Advies: bespreek je projectidee met een van de RVO adviseurs. 14:00 uur - Ronde 2. kennismaking en advies 14:45 uur - Einde

Meld u aan

Meld u aan met dit  aanmeldformulier. Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE) In opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lees verder
1 september 2022
werksessie

Circo Track – Met zorg verpakt (1, 15 en 22 september)

In deze CIRCO Track gaan zorginstellingen, afvalverwerkers, leveranciers, en producenten van zorgproducten, opzoek naar duurzame oplossingen die helpen om de grote afvalberg vanuit de zorg te verminderen. Deze CIRCO Track kan zorginstellingen, afvalverwerkers, leveranciers en producenten van zorgproducten helpen om de grote afvalberg vanuit de zorg te verminderen. Zorginstellingen kopen een groot deel van hun afval in. Dat kan en moet anders, want zorginstellingen hebben een plicht om hun afval te verminderen waarop wordt toegezien. Het terugdringen van afval lukt alleen als de gehele keten meewerkt. Waar begin je dan? Lees hier meer over deze Circo Track en de inhoud van het programma.

Data en locatie

Datum: 1 september, 15 september en 22 september. Tijd: ntb Locatie: Noord-Holland / ntb Interesse om deel te nemen? Meld je dan nu aan in via dit formulier!
Lees verder
30 juni 2022
webinar
14:00 / 15:00

Webinar ‘Inkopen met impact’

‘Contractmanagement is veel meer dan leveranciers aan hun afspraken houden’ zegt strategisch contractmanager Peter van Boven. Ben je nieuwsgierig naar wat inkopen en contract management bij de Rijksoverheid inhoudt? Bezoek dan het webinar 'Inkopen met impact' op 30 juni, waarin strategisch contractmanager Peter van Boven van het ministerie van Financiën vertelt over het aanbestedingsproject De Haagse Hub. Een project met impact, want de logistieke hub aan de rand van Den Haag scheelt 90 % leveringen in de binnenstad per dag. Wanneer en waar • Datum: 30 juni 2022 • Tijd: 14:00 - 15:00 uur • Locatie: Online vanuit je eigen omgeving • Aanmelden: Tot 28 juni Meld je aan voor het webinar Inkopen met impact
Lees verder
locatiebezoek

Circulaire bouwtour

30 juni – Circulaire bouwtour. Aanmelden kan al via bharskamp@odnhn.nl Meer informatie volgt snel
Lees verder
29 juni 2022
netwerkbijeenkomst / werksessie
09:00 / 11:00

Op de koffie bij GO!-NH en Circulair WF

In de regio werken we samen met ondernemers en partners aan vele circulaire initiatieven.  Initiatieven die opschaling nodig hebben, initiatieven die een nieuw netwerk nodig hebben of die om een andere businesscase of productieproces vragen, of … je wilt je oriënteren op wat circulaire bedrijfsvoering en ketensamenwerking inhoudt, of je aansluiten bij bestaande initiatieven. Kortom, het is tijd om met elkaar koffie te drinken, bij te praten en vooral te kijken hoe we elkaar verder kunnen helpen.

Wanneer & waar

Datum: 29 juni Tijd: 9.00-11.00 uur Locatie: Omgevingsdienst NHN, Dampten 2, Hoorn (Op loopafstand van het station en parkeerplaats aanwezig.) Aanmelden: via deze link: Agenda – GO!-NH (go-nh.nl) Kosten: geen

Programma

9.00 uur Ontvangst door Caroline Beelen en Barbara Harskamp 9.15 uur Welkom, doel en over Circulair WF en GO!-NH 9.30 uur Pitch Kevin Loomans over wat hij aan GO!-NH en Circulair WF heeft. 9.40 uur Open pitch ronde 9.55 uur Opwarmrondje voor matchmaking & Vraag en aanbod muur 10.00 uur Netwerken voor matchen (onder genot van hapje & drankje) 10.30 uur Pitch ondernemer 10.40 uur Samenvatting ochtend, vervolg & ophalen welke matches er zijn. 10.50 uur Wie heeft nog geen match? Doe je pitch! 11.00 uur Einde koffietijd. Tot ziens op 29 juni. We bouwen graag met jullie samen verder aan de circulaire economie.
Lees verder
More
Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.