CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Online sessie evaluatie Circulair Moederbestek (8 feb)

Online sessie evaluatie Circulair Moederbestek (8 feb)

8 februari 2024

10:00 / 12:00

Sessie speciaal voor overheden gericht op het evalueren van het huidige moederbestek en input op te halen voor verbetering. Naast het circulair slopen, kunnen gemeenten samen veel invloed hebben op het materiaalgebruik en de materiaalketens. Denk aan het het uitvragen van aanleg infrastructuur zoals wegen, riolering, et cetera. Hiervoor wordt vaak het moederbestek ingezet. Hoe meer dat moederbestek is toegerust op de transitieopgaven zoals circulair, hoe duidelijker het is voor marktpartijen waarop zij zich kunnen/moeten richten.

De markt vraagt steeds luider om gelijke monnikken, gelijke kappen. Wat als we in de regio eenzelfde basis hebben voor de duurzame circulaire uitvragen? Dan zijn we weer een stapje verder met de inbedding.