CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Schuurgesprek ‘Bodemkwaliteit versterken’

Schuurgesprek ‘Bodemkwaliteit versterken’

12 maart 2024

19:30 / 21:30

Hoe verbeter je de bodemkwaliteit en maak je slim gebruik van agro-diversiteit? Daar gaan we het over hebben in de Schuurgesprekken. Wil je meer leren over de mogelijkheden voor je eigen bedrijf, nieuwe kennis opdoen en op de hoogte zijn van actuele innovaties en experimenten? Meld je dan aan voor één of beide avonden op 7 en 12 maart via onderstaande knop:

Voor wie?
De avonden zijn voor betrokken agrarische ondernemers en andere geïnteresseerden van teler tot lokale voedselcoöperatie. Tijdens de gesprekken is er alle ruimte om jouw vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. Ook is er ruimte om te netwerken.

De Schuurgesprekken zijn onderdeel van de Voedselvisie van de provincie Noord-Holland. De provincie wil daarmee graag de landbouw verduurzamen.Hoe kunnen we deze beweging in Noord-Holland versterken? Wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Dat is hét onderwerp van gesprek in een serie van Schuurgesprekken. Je bent hierbij van harte uitgenodigd.

12 maart: Bodemkwaliteit versterken

Regeneratieve proeftuinen
Telers in West Friesland hebben in samenwerking DLV Advies drie regeneratieve proeftuinen gestart. Aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn bijvoorbeeld jaarrond bodembedekking, lichtere machines en minder gewasbeschermingsmiddelen. Wat zijn de eerste resultaten in de praktijk? En is er een verdienmodel of besparen de telers kosten? Sytze Waltje van DLV Advies deelt graag samen met telers Ted Vaalburg en Kees Schaap de opgedane ervaringen.

Organische stof in de bodem
Nieuwe inzichten met over de afbreekbaarheid en de opbouw van organische stof in de bodem, de rol van het bodemleven daarbij en de implicaties voor organisch stofbeheer. Lector Bodem Gera van Os (Aeres) deelt de kennis.

Vitaliteit van Land & Plant
Zijn bollentelers en melkveehouders die grasland en bollenteelt afwisselen goede rentmeesters voor elkaar? Kan grasland vernietigen ook zonder glyfosaat? In het project Vitaliteit van Land & Plant experimenteren bollentelers met nieuwe machines, zoals ecoploegen, biofrezen of ‘schaven’ van de bodem. Blijft de bovenste, zuurstofrijke en biologisch actieve bodemlaag zo intact? Irene Kramer van Kramer mechanisatiebedrijf deelt de eerste positieve ervaringen.

Praktische informatie
Het Schuurgesprek ‘Bodemkwaliteit versterken’ is op dinsdag 12 maart. De locatie is Proeftuin Zwaagdijk – Vertify, Tolweg 13, 1681 ND in Zwaagdijk. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur ben je welkom voor koffie en thee.

Aanmelden schuurgesprekken

Doe je mee? Meld je aan
We stellen het op prijs als je je aanmeldt. Dat kan via bovenstaande knop of deze link.
Vragen?
Neem voor vragen of opmerkingen contact op via boerenbusinessinbalans@noord-holland.nl.