CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Agrarisch / Biogrondstoffen

Agrarisch / Biogrondstoffen

De circulaire transitie is ook in de agrarische sector nodig. Deze is gericht op het landbouwsysteem waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid, kringlopen en tegengaan van verliezen in de keten. Nutriënten, grondstoffen en reststromen worden hierbij optimaal ingezet. De regio Westfriesland werkt nauw samen met de provincie Noord-Holland om kringlooplandbouw en regeneratieve bedrijfsvoering onder agrarische ondernemers te stimuleren en mogelijk te maken daar waar wetgeving nog in de weg zit. 

Kringlooplandbouw is gericht op:

1. De bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, raakt uitgeput. Bodem zien als kapitaal. Een gezonde bodem (rijk bodemleven) zorgt dat het kapitaal rendeert. 

2. Vergroten van biodiversiteit.

3. Het verminderen van chemische bestrijdingsmiddelen. 

4. Organische mest opwaarderen (van rotte massa naar vruchtbare bodemverbeteraar). 

  • Nieuwsgierig naar circulaire initiatieven in de regio en Noord-Holland? Kijk op de website. Staat jouw initiatief er niet bij? Laat het ons weten

Artikelen over Agrarisch / Biogrondstoffen