CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Agrarisch nieuw

Agrarisch & Biogrondstoffen

Circulair in de agrarische sector gaat over kringloopland. Agrarische ondernemers in onze regio maken zo optimaal mogelijk gebruik van de eigen organische reststromen. Zo worden deze reststromen hoogwaardig ingezet als bodemverbeteraars (compost & Bokashi), veevoer of als grondstof voor biobased producten en als brandstof voor de biovergister.

Waar werken we aan? Ketenpartners 

De circulaire transitie in de agrarische sector is gericht op het landbouwsysteem waarbij de nadruk ligt op duurzame kringlopen en bodemdiversiteit. Een gezonde bodem als uitgangspunt voor toekomstbestedigheid. Nutriënten, grondstoffen en reststromen worden hierbij optimaal ingezet. Binnen de eigen kringloop, of binnen een collectieve kringloop met meerdere agrarische ondernemers die van elkaars grondstoffen en/of land gebruik maken.

De regio Westfriesland werkt samen met partners om kringlooplandbouw en regeneratieve bedrijfsvoering onder agrarische ondernemers te stimuleren en mogelijk te maken, ook daar waar wetgeving nog in de weg zit. Daarnaast kijken we naar oplossingen voor lastige transitievraagstukken. Zoals de CO2 en stikstof uitstoot uit. De belangrijke sectoren Agri en Bouw in deze regio lopen tegen de landelijk bepaalde stikstofgrenzen aan. Circulair WF en partners zijn omdenkers en verbinders. We zoeken naar toekomstbestendige oplossingen die beide sectoren uit een impasse kunnen helpen. Zo is het idee voor een Biobased Bouwlab ontstaan en omarmd.

Projecten

Partners

W.N. Kramer B.V., Bloembollenbedrijf H. Kruijer, Klaverkaas, J&T Bruin Bloembollen, Gebroeders Hulsebosch, Green Balance Berkhout, Loonbedrijf Blankendaal, Neefjes Tulpen, CONO, Swaag, Blokker, Vertify, Omgevingsdienst NHN, GO!-NH – PIM – ROM-West – Greenport NHN – Vertify – J. van Bodegom – Gitzels B.V. –  Inholland – WUR – LTO Westfriesland.

Artikelen over Agrarisch & Biogrondstoffen