CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Actieagenda

Waarom een strategie & actieagenda Circulair Westfriesland?

  1. Westfriesland wil in 2040 een energieneutrale regio zijn (Pact WF 7.1). Een circulaire economie draagt daaraan bij.
  2. Westfriesland wil slim met grondstoffen omgaan voor een gezonde en toekomstbestendige regionale economie: bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar.
  3. Een gezonde economie met zo min mogelijke schadelijke emissies voor mens en omgeving.
  4. Versnelling circulaire ontwikkeling inzetten na 2022. Nu vooral samen leren door doen, verbinden, aanjagen & inspireren.
  5. Regionale schaal is voor ondernemers nodig om circulaire ontwikkeling van de grond te krijgen. Voor ketengerichte samenwerking wordt ook gekeken naar de provinciale schaal.

Zo’n 80 deelnemers aan de masterclass Circulair Westfriesland (2020) hebben input geleverd voor de strategie en de actieagenda. De actieagenda Circulair WF 2020-2022 is opgesteld door Duurzaam Ondernemend Westfriesland (DOWF).

Strategie

Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.

We richten ons NU vooral op de ‘sectoren’ (gebaseerd op grootste milieu-impact)

Binnen deze sectoren onderscheiden we 3 type acties:
  • Netwerk versterken, inspireren en verbinden
  • Kennisontwikkeling en leren
  • Projecten doen
Naast de actieagenda blijven de partners van Duurzaam Ondernemend Westfriesland openstaan voor circulaire initiatieven uit de regio om aan te haken, zolang dit past binnen de beschreven strategie en ambitie van Circulair Westfriesland. Actieagenda (pdf, 3mb) Strategie & actieagenda 2020-2022

Waarom circulair West-Friesland?

wij zetten in op

Kennis opdoen
en delen

Circulaire
ketens

Circulair inkoop & aanbesteden

Gezamenlijke projecten

Circulair
netwerk bouwen

Partijen
verbinden

Strategie

Gericht op bedrijven, organisaties en overheden