CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Circulair Westfriesland

Ook Westfriesland gaat van een ‘gewone’ economie naar een circulaire economie. Wij helpen ondernemers en organisaties die met circulair ondernemen naar nieuwe oplossingen zoeken, op problemen stuiten, zoeken naar partnerschap, samenwerking of investeerders. En ondernemers die benieuwd zijn hoe zij waardevolle materialen (restproducten, afval) kunnen vermarkten. Dat doen we door in te zetten op het opdoen en delen van kennis en ervaring, samen leren in projecten, knelpunten signaleren en oplossen waar mogelijk, het organiseren van matchmaking en sector en ketengerichte aanpak. Altijd voor en door ondernemers in samenwerking met regionale overheden en (kennis)organisaties.  

Blijf op de hoogte van het circulaire nieuws uit ons netwerk 

Overzicht van activiteiten en events gericht op circulair ondernemen.

Doe ook mee met circulair ondernemen. 

Wie is Circulair Westfriesland en welke doelstellingen hebben wij.

Sector informatie

Nieuws

Agenda

werksessie
00:00
14 juni
14 juni - Circulaire sloop. Werksessie om sloopvergunning te koppelen aan de nieuwbouw of herontwikkelingsvergunning. Meer info volgt.
Lees verder
inspiratiesessie / netwerkbijeenkomst
00:00
23 juli
23 juli - Circulaire inspiratie & netwerkborrel bij Clean2Anywhere. Wil je dit niet missen zijn? Geef je nu al op bij Chris Wever
Lees verder
kennis / ketenbijeenkomst
12:00 / 14:30
28 november
Afgelopen jaren hebben we in het Project ‘Duurzame Bloemkool’ samen met wetenschappers, agrarisch ondernemers, docenten en studenten hard gewerkt. Met deze mail wil ik u graag updaten over de stand van zaken en u uitnodigen voor de bespreking van de resultaten en formuleren van beleidsdoelen op dinsdag 28 november 2023  vanaf 12.00 uur.

Stand van zaken

Sinds maart 2021 zijn onderzoekers en studenten bezig geweest met het verzamelen en analyseren van data uit het Livinglab in Noord-Holland. Er zijn heel veel veldwerk en labmetingen gedaan om de volgende vragen te beantwoorden:
  1. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen?
  2. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op uitspoeling naar oppervlaktewater?
  3. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op bovengrondse biodiversiteit (insecten en weidevogels)?
  4. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de opbrengst, productkwaliteit, en voedingswaarden van de gewassen?

Bespreken resultaten en formuleren doelen

U bent bij deze van harte uitgenodigd op 28 november van 12 tot 14.30 in Matrix ONE op het science park in Amsterdam. Aanmelden kan via de mail; r.vanmaanen@uva.nl Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag en hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid op dinsdag 28 nov! https://onswfmedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/Roodesteen_deWaag_horeca_terras-750x422.jpg
Lees verder

14
Jun

Circulaire sloop

werksessie
00:00
23
Jul

Circulaire inspiratie & netwerkborrel bij Clean2Anywhere

inspiratiesessie / netwerkbijeenkomst
00:00
02
Nov
28
Nov

Project ‘Duurzame Bloemkool’

kennis / ketenbijeenkomst
12:00 / 14:30

Nieuws

Agenda

werksessie
00:00
14 juni
14 juni - Circulaire sloop. Werksessie om sloopvergunning te koppelen aan de nieuwbouw of herontwikkelingsvergunning. Meer info volgt.
Lees verder
inspiratiesessie / netwerkbijeenkomst
00:00
23 juli
23 juli - Circulaire inspiratie & netwerkborrel bij Clean2Anywhere. Wil je dit niet missen zijn? Geef je nu al op bij Chris Wever
Lees verder
kennis / ketenbijeenkomst
12:00 / 14:30
28 november
Afgelopen jaren hebben we in het Project ‘Duurzame Bloemkool’ samen met wetenschappers, agrarisch ondernemers, docenten en studenten hard gewerkt. Met deze mail wil ik u graag updaten over de stand van zaken en u uitnodigen voor de bespreking van de resultaten en formuleren van beleidsdoelen op dinsdag 28 november 2023  vanaf 12.00 uur.

Stand van zaken

Sinds maart 2021 zijn onderzoekers en studenten bezig geweest met het verzamelen en analyseren van data uit het Livinglab in Noord-Holland. Er zijn heel veel veldwerk en labmetingen gedaan om de volgende vragen te beantwoorden:
  1. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen?
  2. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op uitspoeling naar oppervlaktewater?
  3. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op bovengrondse biodiversiteit (insecten en weidevogels)?
  4. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de opbrengst, productkwaliteit, en voedingswaarden van de gewassen?

Bespreken resultaten en formuleren doelen

U bent bij deze van harte uitgenodigd op 28 november van 12 tot 14.30 in Matrix ONE op het science park in Amsterdam. Aanmelden kan via de mail; r.vanmaanen@uva.nl Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag en hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid op dinsdag 28 nov! https://onswfmedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/Roodesteen_deWaag_horeca_terras-750x422.jpg
Lees verder