Privacy

Deze website is in beheer van de gemeente Medemblik. Voor de privacyverklaring van deze website verwijzen we u naar https://www.medemblik.nl/raad-en-bestuur/privacyverklaring. Hier leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u gebruik maakt van uw privacyrechten. Circulair Westfriesland slaat jouw persoonsgegevens alleen op na jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar circulair@medemblik.nl.’

Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.