Privacy

Gebruik van onze diensten

Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Circulair Westfriesland slaan we jouw persoonsgegevens op. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Circulair Westfriesland of die van een derde partij. We slaan niet meer gegevens op dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienst naar de klant. De bewaartermijn van jouw gegevens is standaard 2 jaar, tenzij onze dienstverlening langer duurt. Onder dienstverlening valt ook informatieverstrekking over nieuws en bijeenkomsten als je hiervoor toestemming hebt verleend.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven kunnen we jouw gegevens ook gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. Jouw persoonsgegevens zijn per definitie door jou zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen persoonsgegevens die door derden worden verstrekt, tenzij wij met die partij daar afspraken over hebben gemaakt middels een verwerkersovereenkomst.

Circulair Westfriesland slaat jouw persoonsgegevens alleen op na jouw toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@ciculairwestfriesland.nl

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om bijvoorbeeld uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Cookies kunnen jouw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld door Google ten behoeve van de “Analytics”- dienst. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn.

De toestemming die je ons hebt gegeven voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in jouw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen (lees eventueel ook deze toelichting van de Consumentenbond). Je dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Social media plug-ins

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op jouw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij info@ciculairwestfriesland.nl. Onder iedere mailing (nieuwsbrieven en uitnodigingen) heb je de mogelijkheid je af te melden via een link.

Heb je een klacht? Stuur een email naar info@ciculairwestfriesland.nl. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op.

Contactgegevens

info@ciculairwestfriesland.nl

Circulair Westfriesland organisatoren: