CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Afsluitevent ‘Duurzame Bloemkool’

Afsluitevent ‘Duurzame Bloemkool’

15 februari 2024

10:00 / 12:00

Graag nodigen wij u uit voor het afsluitende event van het project “Duurzame Bloemkool” van de Provincie NH in samenwerking met Amsterdam Green Campus. Na 4 jaar onderzoek naar de effecten van het niet- onderwerken van strorijke mest op de bodem delen we graag de resultaten.

Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Prov. NH en Coen de Vos van het Ministerie van LNV, zullen aanwezig zijn om de resultaten in ontvangst te nemen.

Elly Morriën en Erik Cammeraat beide onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zullen de resultaten met u bespreken. Daarnaast komen onderzoekers van de Hogeschool van Hall Larenstein vertellen wat zij hebben gevonden bij een vergelijkbaar onderzoek in Friesland.

Hieronder vind je informatie over het programma. Aanmelden kan via de QR-code of doormiddel van de link in de afbeelding hieronder.