CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Bouw & GWW/infra

In de regio werken we samen aan een circulaire bouwketen in de (ver)bouw en de infrastructuur/grond-, weg- en waterbouw. Dat doen we met ketenparters om grondstoffen en materialen uit bestaande bouwwerken door specialisten op te laten werken, zodat de materialen van goede kwaliteit weer beschikbaar zijn voor nieuwe projecten. De schaarste op bouwmaterialen maakt de noodzaak voor het ‘redden’ van bestaande materialen groter. Circa 4% van de bouwmaterialen worden nu opnieuw ingezet in bouwprojecten. Met ketenpartners werken aan oplossingen om grootschalig bouwmaterialen opnieuw in te zetten.

 

Bouwketen

Met bouwers, woningcorporaties, sloopbedrijven, Inholland, opwerkers bouwmaterialen, gebouwbeheerders doen we marktverkenningen voor het grootschalig opwaarderen en beschikbaar houden van bouwmaterialen in de bouwketens. En onderzoeken we nieuwe organische bouwmaterialen op basis van regionale reststromen. 

Waar werken we aan? Ketenpartners (GWW/infra)

 1. Kennissessie organiseren circulair renoveren voor zorginstellingen en woningcorporaties.
 2. Werksessie circulaire belemmeringen bouwbesluit & kansen. (download document onder hangen van het resultaat)
 3. Dashboard/scan (laten) ontwikkelen (door studenten) voor snel inzicht milieu-impact circulaire renovatie.
 4. Strategisch Grondstoffen/materialenplan. Inzicht in wanneer waar welke grondstoffen/materialen vrijkomen en waar wanneer vraag naar welke grondstoffen/materialen is. Welke specialisten er zijn om grondstoffen/materialen op te werken, zodat we gericht materialen in de materiaalketens kunnen houden. Ook moet het strategisch grondstoffen/materialenplan inzicht geven of en waar grondstoffen/materialen hubs nodig zijn. En welke circulaire bouwmateriaalketens er inmiddels zijn en welke partijen daar onderdeel van zijn (wegwijzer).
 5. Ketenpartners maken voorstel circulair (ver)bouwen als advies aan Duurzaam Bouwloket voor particuliere voorlichting over inzet en belang van circulaire bouwmaterialen.
 6. Stimuleren beter scheiden en beschikbaar stellen van bouwproducten zoals hout voor de bouwketen door betere samenwerking met gemeentewerven.
 7. Stimuleren beschikbaarheid meer biobased bouwmaterialen in de regio.

Projecten

Partners

European Building Supply (EBS), Het Grootslag, Natural plastics, Meijs Ingenieurs, Toekomstgroep, GP Groot Sloop, Luijtgaarden Dakpannen, Kesselaar & Zn, NHDA, gemeente Hollands Kroon, Vastgoed & Onderhoud B.V., Prommenz, Van Wijnen, Heddes, Ooms, Hollenberg Sloop & Milieu, J. van Bodegom, Grondstoffenbank Van der Bel, J.P. van Eesteren, Inholland, GGZ-NHN, Protatec, ESDG-Reigersdaal, gemeente Den Helder, GP Groot, Woningbedrijf Opmeer, provincie NH, BUCH gemeenten, KWS, Patina, Omring, Leekerweidegroep, Alcare, Kennemerwonen, GO!-NH.

GWW/infra

Met BouwCirculair heeft Circulair Westfriesland in Noord-Holland-Noord een circulaire betonketen opgezet waarin ketenpartners en overheden samenwerken aan de circulaire Grond-, weg- en waterbouw. Binnen dat ketenoverleg wordt kennis opgedaan en gedeeld o.a. op basis van concrete aanbestedingen die op het programma van gemeenten staan. Inmiddels is er door ketenpartners circulaire input geleverd op 7 concrete projecten die in uitvoering zijn. De betonketen is uitgegroeid tot een circulaire GWW/infra samenwerking tussen ketenpartners en overheden.

Waar werken we aan? Ketenpartners (GWW/infra)

 1. Ketenpartners (ook opdrachtgevers) zijn samen verantwoordelijk om grondstoffen in de betonketen te houden.
 2. Hoogst haalbare circulaire inzet: betonproducten na gebruik terugbrengen tot monostromen (originele ingrediënten). Lukt dat niet, dan granuleren.
 3. Circulaire eisen stellen bij aanbestedingen gericht op ieder onderdeel in de keten.
 4. Delen van kennis en ervaringen met elkaar.
 5. Circulair samenwerken ook in ontwerpfase met ketenpartners in bouwteams.
 6. Gemeenten in NHN zetten in op klein elektisch materieel van aannemers bij civiele werken in steden en woonwijken.
 7. Circulaire pilots doen.

Projecten

Partners

O.a. Beens Dredging, Kesselaar&zn., Van der Bel, Struykverwo, Luijtgaarden, EBS, Hollands Kroon, Den Helder, Hoorn, De BUCH, Medemblik, Sortiva/GP Groot, MBI, SED, Koggenland, Opmeer, Schagen, provincie NH, Muntjewerf, Van der Beeten, Volker infra, KWS, BouwCirculair, BAM infra, Cementbouw, Convez, GP Groot, J. Koper & zn., Kijlstra betonmortel, KplusV, KWS, MBI, Min-infra, Pontiflex, Rutte Groep, Schadenberg groep, Schot Infra, Sortiva, Stuykverwo, Van der Bel grondstoffenbank,  v/d Bosch Beton, Volker infra.

Artikelen over Bouw, vastgoed en GWW