Bouw, Vastgoed GWW

Bouw

Grondstoffenstromen bouw beter benutten

Een Circulaire economie vraagt om zuinig gebruik van grondstoffen en het opnieuw inzetten van bestaande materialen en grondstoffen. Een groot deel van de grondstoffenstromen in Westfriesland is gerelateerd aan bouwen en slopen. In de regio verkennen overheden, (keten)partners en kennisinstellingen hoe we grondstoffenstromen hoogwaardig opnieuw kunnen inzetten. Samen zetten we stappen door samen circulaire mogelijkheden te onderzoeken, te leren door ervaring en kennis op te doen en te delen. 

Definitie circulair bouwen. Ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Kennis & krachten bundelen 

In de regio Westfriesland inventariseren we hoe we samen Circulair (ver)bouwen en slopen als nieuwe standaard. De Westfriese gemeenten trekken hierin samen met onder andere de kennisplatforms Metropool regio Amsterdam, PlatformCB21 en BouwCirculair.

Circulair bouwen de standaard

Het realiseren van een circulaire economie vraagt om een nieuwe standaard. In Westfriesland werken we toe naar 100% Circulair inkopen en aanbesteden in 2050. Wie bouwt voor morgen, doet er nu al goed aan om de circulaire risico’s in acht te nemen. Hoe toekomstbesteding is het object of gebied dat ontwikkeld wordt? Hoe minder toekomstbesteding, hoe meer toekomstig waardeverlies. Denk aan de technische risico’s van een (deel)object dat zich ongewenst gedraagt bij toepassing in een nieuwe levenscyclus:

 • Een object dat niet aanpasbaar is aan nieuwe functies
 • Een object dat niet meer voldoet aan de constructieve eisen
 • Een object dat blijkt te bestaan uit toxisch grondstoffen

Definitie Circulair bouwwerk. Bouwwerk dat is ontworpen en uitgevoerd volgens circulaire ontwerp-principes en/of is gerealiseerd met circulaire producten, elementen en materialen. 

Externe links

Fiscale regeling voor circulair (ver)bouwen

Investeert u in een circulair gebouw en/of in circulaire (bouw)materialen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Voorwaarde is dat u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Check de milieulijst 2021. 

23-02-2021 – Landelijk netwerk van Circulaire BouwHubs

Vastgoed

Inhoudelijke informatie volgt later

GWW (Grond, weg- en waterbouw)

Grondstoffenstromen bouw beter benutten

In Westfriesland werken we samen aan een circulaire beton- en asfaltketen. Dat doen we met overheden, marktpartijen en kennispartners. De regio zet de komende 2 jaar vooral in op een circulaire samenwerking en ontwikkeling in de betonketen en asfaltketen. In deze sector komt circa 70% van de CO2 uitstoot door productie van materiaal. Daarvan is circa 75% toe te schrijven aan beton. De grondstoffen voor betonproductie zijn schaars. We streven ernaar om al het beton dat niet meer gebruikt wordt terug te brengen naar de oorspronkelijke grondstoffen. Die teruggewonnen grondstoffen, kunnen weer ieder gewenste kwaliteit beton worden. Passend bij de toepassing van het beton.

Concreet doen we in Westfriesland:

 1. Realiseren van circulair aanbesteden.
 2. Inzetten op een uniforme & circulaire uitvraag.
 3. Veel circulaire ervaring opdoen en kennis delen met partners.
 4. Waarderen van innovaties met lage milieu-impact in aanbestedingen.
 5. Sluiten van de grondstofketens.
 6. Reduceren van CO2 op basis van MKI-waarden.
 7. Stimuleren dat de hele keten meedoet.
 8. Monitoren van effecten circulair aanbesteden.

 

Downloads

Circulair bouwen (samenvatting in strip)

Interview Coen van Leenen (Gemeente Hoorn)

Het enthousiasme spat ervan af. Koen van Leenen, inkoop- en contractmanager Bouw en Infra bij de gemeente Hoorn, heeft een enorme drive om duurzaamheid en circulariteit op de agenda te krijgen. Met de wind vol in de zeilen ligt Van Leenen lekker op koers. Hij is nu druk met een volgende stap: het optuigen van Betonketen Westfriesland als onderdeel van BouwCirculair

Circulair (ver)bouwen in 4 stappen
(Intro) Renoveren en bouwen voor nu en de toekomst met behoud van materialen en geschikt voor verschillende eindgebruikers. Bij circulair wordt snel aan hergebruik gedacht. Dat kan hergebruik van materiaal nu of in de toekomst zijn. Het sleutelwoord is onlosmaakbaarheid. Dat vraagt om anders denken en andere constructiekeuzes. Dit stappenplan laat zien hoe circulair (ver)bouwen werkt. Natuurlijk met mooie praktijkvoorbeelden.

Projecten bouw, vastgoed en gww

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de Agenda voor de periode 2018-2021. Deze Agenda is opgesteld door een transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen en is onderdeel van het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’.

Benieuwd naar wat er precies in de agenda staat? Ga naar www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas

Meer over de Agenda en het UitvoeringsProgramma Circulaire Bouw Economie op https://circulairebouweconomie.nl/

Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.