Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland.

Circulair Westfriesland is de aanjager van de circulaire economie in de regio. We richten ons op kennis en ervaring opdoen en delen, hoogwaardig inzetten van grondstoffen, korte ketens en ketensamenwerking. Daarin werken we samen met verschillende partners zoals de provincie Noord-Holland, GO-NH, GP Groot, WUR, TU Delft, Bouwcirculair.

wbg_500x

omgevingsdienst_nhn

nhn_stapel_NL_500x

logo-Westfriesland_500x500_kl

rabobank_500x

Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.