CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Circulair Westfriesland

 

 

Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten

Sectoren

Komende activiteiten:

Waarom circulair West-Friesland?

wij zetten in op

Kennis opdoen
en delen

Circulaire
ketens

Circulair inkoop & aanbesteden

Gezamenlijke projecten

Circulair
netwerk bouwen

Partijen
verbinden

Strategie

Gericht op bedrijven, organisaties en overheden

Week van de CE 2022

Tijdens de landelijke Week van de Circulaire Economie organiseerde gemeente Alkmaar, de BUCH gemeenten, gemeente Hollands Kroon en Circulair Westfriesland een serie informerende en inspirerende livestreams over circulair ondernemen.

 

Ondernemers en experts gaan in deze livestreams met elkaar in gesprek. Ondernemers vertellen welke circulaire stappen zij hebben gezet en hoe zij die rendabel maken. Want de circulaire economie is niet alleen noodzakelijk vanuit milieuoogpunt, het biedt ook kansen.