CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Wetgeving en kennisbank

Artikelen over Wetgeving en kennisbank

Wetgeving en kennisbank

Als (circulaire) ondernemer moet je voldoen aan wet- en regelgeving. Het uitzoeken welke wet- en regelgeving geldt voor jouw dienst en/of product kan een uitdaging zijn. Ook kan bepaalde regelgeving onbedoeld jouw circulaire innovatie in de weg staan, of is het niet duidelijk welke regelgeving voor jouw product of materiaalstroom geldt. Nog niet alle wet- en regelgeving is aangepast op een circulaire economie. Daar wordt achter de schermen wel aan gewerkt. In de regio Westfriesland willen we circulaire bedrijfsvoering en innovatie wel mogelijk maken. Samen met ondernemers, overheden en partners kijken we hoe we circulaire initiatieven verder kunnen helpen. Waar vind je meer informatie:

Ondernemersplein

Het Ondernemersplein, een initiatief van de Kamer van Koophandel, biedt uitgebreide informatie en inzicht op het gebied van wetten en regels. Wel of geen afval? Het Landelijke Afvalbeheerplan 3  geeft daarover meer duidelijkheid. Als een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden er bepaalde administratieve en financiële verplichtingen. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en vergunningprocedures. Meer informatie vind je via deze link: B6 Onderscheid afvalstof en niet-afvalstof – LAP3

Wat doet de overheid?

Om regelgeving geschikt te maken voor de transitie naar een circulaire economie, wordt bestaande onnodig belemmerende wet- en regelgeving aangepast of worden nieuwe regels geformuleerd. Daarbij moet goed gekeken worden dat er geen nieuwe knelpunten of verkeerde prikkels ontstaan en dat de veiligheid van mens en milieu voldoende gewaarborgd blijven. Een deel van de regels wordt gemaakt in Nederland een ander deel in Europa. 

Wegnemen belemmeringen 

Circulaire initiatieven en innovaties worden soms nog geremd door regels die gericht zijn op de ‘oude’ economie. Voor de lobby verzamelt de provincie daarom gemiste kansen en gevonden knelpunten. Het is belangrijk dat bedrijven die hier tegenaan lopen, dit melden bij het provinciale meldpunt Aanpak belemmerende wetgeving en beleid https://mraduurzaam.nl/wet-en-regelgeving-4/ . De omgevingsdiensten zijn eveneens gevraagd knelpunten te signaleren en te bespreken bij vergunningaanvragen en bedrijfsbezoeken.  

In Nederland wordt gewerkt aan de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van afval en Single Use Plastics. Daarnaast wordt gekeken naar de optimalisatie van nationale wet- en regelgeving, zoals de optimalisering van de Wet milieubeheer, het komen tot een opvolger van het landelijk Afvalbeheerplan en het verkrijgen van experimenteerruimte.

 Voor Europa staan in het actieplan circulaire economie van de Europese Commissie initiatieven voor de hele levenscyclus van producten, van ontwerp en productie tot consumptie, reparatie, hergebruik, recycling en het terugbrengen van hulpbronnen in de economie. Ook staan in het actieplan maatregelen voor duurzaam productbeleid, zorg voor minder afval, en een focus op de sectoren waar het potentieel voor circulariteit groot is, zoals elektronica en ICT, verpakkingen, kunststoffen, textiel en constructie en gebouwen. De Europese Commissie heeft de ambitie om op Europees niveau te komen tot einde-afvalcriteria voor bepaalde afvalstromen.