CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Kunstof

Artikelen over Kunstof

Kunstof

Kunststof is bijna niet meer weg te denken in ons leven. In alle sectoren wordt kunststof gebruikt. Als toepassing voor kozijnen of vloeren in de bouw, als garen in textiel, als verpakking in de voedselketen en als grondstof in consumptiegoederen. De verwachting is dat plastics belangrijk blijven. Dat komt door de unieke eigenschappen en hun mogelijkheden voor grootschalige productie, niet alleen om te worden ingezet als primair materiaal in bestaande en nieuwe toepassingen, maar ook ter vervanging van andere materialen in bestaande toepassingen, zoals metalen in auto’s en gebouwen. Daarnaast zijn er nog weinig alternatieven, wat de afhankelijkheid van plastics in stand houdt. 

Naar verwachting neem de vraag naar plastics in verdere toe met de groei van de wereldbevolking en de welvaart.Het gebruik van plastics is helaas niet duurzaam en de bijbehorende negatieve gezondheids- en milieueffecten, zoals broeikasgasemissies, plasticafval en micro- en nanoplastics, zijn een groot probleem. Een nu nog onoplosbaar probleem. Dit leidt tot verborgen kosten van plastics in een wegwerpmaatschappij. De plasticindustrie wordt door strengere wet- en regelgeving gedwongen om tot oplossingen te komen voor de schaduwkant van het gebruik van plastics. Kunststoffen maken een integraal onderdeel uit van het dagelijkse leven van mensen en productieprocessen van bedrijven dat het sluiten van kringlopen hiervan ingrijpend is. Een goed voorbeeld is het gebruik van de eerdergenoemde plastic bekertjes bij het koffieapparaat op kantoor. Terwijl het alternatief, stevige glazen en bekers, al lang beschikbaar is, vergt het een verandering in gebruik en de infrastructuur om deze schoon te houden, om deze overgang te maken. 

Wij dagen ondernemers in de regio Westfriesland uit om mee te denken in oplossingen voor het kunststofprobleem. Of geef aan wat je nodig hebt. Circulair Westfriesland denkt en zoekt met je mee.