CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Circulair Westfriesland Update nr. 4 van 2023

Ondertekening van de nieuwe governance structuur.
Ondertekening van de nieuwe governance structuur.
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van circulaire ontwikkelingen in onze regio. Deze vierde editie van 2023 komen samenwerkingspartners uit verschillende sectoren aan het woord. Van het standaardiseren van circulair slopen met een deal en het besparen op verpakking- en schoonmaakmiddelen in de zorg tot studenten die experimenteren om van schimmels bouwmateriaal te maken. Tot slot zijn we benieuwd naar ondernemers die van plan zijn dit jaar een circulair kerstpakket uit te delen. Met hen komen we graag in contact. Veel leesplezier. 
Deel Deel
Stuur door Stuur door
Deel Deel

Een nieuw mijlpaal oogsten in de circulaire bouw

12 januari 2024 wordt een belangrijke stap gezet in het circulairder maken van de bouwsector in Noord-Holland Noord. Dan zetten tal van betrokken marktpartijen, gemeenten en provincie hun handtekening onder de ‘Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord’. ‘’Centraal in deze deal staat de manier waarop we materialen ‘oogsten’ uit sloopprojecten, zodat zij hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. Daarnaast bevat het afspraken over kennisdeling en ketensamenwerking,’’ aldus Barbara Harskamp, coördinator Circulair Westfriesland.

Aan deze mijlpaal is een uitgebreid traject aan voorafgegaan. Daartoe gestimuleerd door Circulair Westfriesland en Provincie Noord-Holland, heeft de sector vanaf december 2022 tot juli 2023 zelf de voorbereiding naar deze overeenkomst voor haar rekening genomen. Een deal dus ‘door en voor’ ondernemers’;  ondernemers die serieus werk willen maken van minder gebruik van primaire grondstoffen in de bouw. Meer weten over deze circulaire deal? Stuur een e-mail naar Barbara Harskamp van Circulair Westfriesland (info@circulairwestfriesland.nl) of Fanauw Hoppe van Provincie Noord-Holland (fanauw.hoppe@noord-holland.nl).

Hoe goed is mycelium als biobased bouwmateriaal?

Het Innovatielab van Hogeschool Inholland staat dezer dagen in het teken van paddenstoelen, meer in het bijzonder de ondergrondse schimmelnetwerken waaruit zij voortkomen. Dit mycelium blijkt ook goed als bouwproduct bruikbaar te zijn. Hoe goed? Dat wordt nu door Hbo-studenten onderzocht in het lab. Lees verder

Naam maken met circulaire oeverbescherming in Noord-Holland

Als je bij Beens Speciale Projecten in Lelystad door het raam naar buiten kijkt, zie je op het bedrijfsterrein een grote stapel verweerde betonnen damplanken liggen. Klaar om tot puin vermalen te worden? Welnee, zegt directeur Ewald Scholten resoluut. “Alles wat hier ligt, proberen we hoogwaardig te hergebruiken.” Het bedrijf is sinds 2020 ook actief in Noord-Holland. Lees verder

Het Biobased Bouw Innovatie Hub gaat nieuwe fase in

Wat eerst een verkenning was, wordt nu een realiteit. Het Biobased Bouw Innovatie Hub (werktitel) krijgt de kans om zich te gaan bewijzen. Daar past ook een verandering van de governance structuur bij. Lees verder

Korte berichten

Geen e-waste meer? Doe mee aan deze CIRCO Track!

Deze CIRCO Track legt de vinger op een gevoelig punt: de afvalberg die ontstaat doordat elektrische en elektronische apparaten – te – snel wordt afgedankt. Kan dat anders? Dat moet anders! Deze Track is bedoeld om de wegen te verkennen om de levensduur van onze consumptiegoederen te verlengen én daar een gezonde businesscase omheen te bouwen. Repair cafés? Uitstekend initiatief. Maar wat als (grote) fabrikanten producten al modulair ontwerpen, zij vervangende onderdelen standaard op de plank hebben liggen en herstel naast verkoop een normaal onderdeel is van hun dienstverlening? Dan ga je pas echt positieve milieu-impact maken!

De CIRCO Track sorteert voor op (Europese) wetgeving die e-waste sterker aan banden gaat leggen en het accent verlegt van verbruik naar gebruik van producten. Hij speelt niet alleen in op een veranderend consumentenbewustzijn waarbij zaken als refurbishing steeds populairder worden. Hij biedt ook een oplossing voor de grondstoffenschaarste in de wereld, de groeiende praktijk van circulair aanbesteden bij overheden en de noodzaak tot kostenbeheersing. Kortom, je krijgt handvatten om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Producenten, leveranciers, retailers en recycleerders ontmoeten en inspireren elkaar. Geïnteresseerd? Kijk hier voor meer informatie.

Maak van het circulaire kerstpakket de trend van dit jaar

Het is weer de tijd van het jaar: bedrijven en organisaties buigen zich over de gepaste manier om hun medewerkers en relaties te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Het kerstpakket dus. Wist je dat je daar ook iets circulairs van kunt maken? Vraag jezelf dan bijvoorbeeld af of de producten uit het pakket uit de omgeving komen en of het verpakkingsmateriaal zo minimaal mogelijk is, of herbruikbaar of recyclebaar.

Wij komen graag in contact met ondernemers in onze regio die van het kerstpakket een cadeautje willen maken voor de mensen én het milieu. Hen zetten we in het zonnetje in onze nieuwsbrief van december. Meld je aan via info@circulairwestfriesland.nl. Ter inspiratie het No Waste Kerstpakket van de Stichting Verspilling is Verrukkelijk. Dit kerstpakket is gevuld is met de (h)eerlijkste producten, verantwoord gemaakt van reststromen.

Omring maakt slimmer schoon

Circulair bezig zijn betekent vooral op een andere manier kijken naar processen die heel normaal of gangbaar zijn in je bedrijf. Kun je die met minder impact voor het milieu uitvoeren? Zorginstelling Omring deed dat voor de dagelijkse schoonmaakpraktijk. Het resultaat is een andere schoonmaakmethode, die handig in het gebruik is voor medewerkers, minder verpakkingsmateriaal oplevert en goedkoper is. In dit filmpje leer je er meer over. Omring is partner van Circulair Westfriesland en ondertekende eind 2022 de Green Deal Zorg, met daarin de toezegging om bepaalde processen circulairder te maken.

CIRCULAIRE AGENDA

Kijk voor een actueel overzicht en meer informatie op circulairwestfriesland.nl

Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

juli

04jul14:0018:00Expo Circulaire & Biobased maakindustrie Bouw

27jul13:3017:30Bijeenkomst: Samen aan de slag met biobased bouwen in de GWW

september

10sep09:3012:00GO-NH Growth sessie

11sep10:0011:00GO-NH Growth (sessie voor gemeenten)

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

oktober

10okt09:3013:00GO-NH Growth (Symposium mestbewerking)

25okt10:0012:30GO-NH Growth (kennistafel teelt voor bouw)