CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Subsidie voor nieuwe Noord-Hollandse grondstofketens

Foto Johannes Abeling
Foto Johannes Abeling

NOORD-HOLLAND – Met de nieuwe subsidieregeling ‘circulaire ketensamenwerking’ wil de provincie Noord-Holland bedrijven en organisaties ondersteunen bij het vormen van grondstofketens. Het gaat daarbij om samenwerkingsverbanden gericht op de uitwisseling en het behoud van grondstoffen die anders op de afvalberg, in de verbrandingsoven of ver buiten de Nederlandse grenzen zouden eindigen. De regeling is specifiek bedoeld voor de grondstofstromen bouw, textiel, plastics en biomassa & voedsel. Subsidie kan vanaf 2 januari 2023 aangevraagd worden.

Gedeputeerde circulaire economie Rosan Kocken: “Wat afval is voor het ene bedrijf, kan de grondstof voor een ander zijn. We zien dat er zeker een wens en een ambitie is bij bedrijven om onderdeel van een keten te worden. Helaas gooit een gebrek aan tijd, capaciteit, of juridisch- en financieel advies snel roet in het eten. Dat is zonde en als provincie willen we daar met deze regeling een verschil maken.”

De subsidie is bedoeld voor de inhuur van een ervaren procesbegeleider die helpt bij het tot stand brengen van een samenwerking of voor ondersteunende juridische en financiële diensten die nodig zijn bij het vormen van een keten. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door bedrijven of organisaties uit Noord-Holland. Een keten bestaat uit minimaal drie deelnemers, waarvan minimaal twee ondernemers. De keten mag deelnemers buiten Noord-Holland bevatten. In 2023 is in totaal € 150.000 beschikbaar voor subsidies uit deze regeling. De maximale subsidie per samenwerkingsverband is € 75.000 en de minimale subsidie is € 10.000 en maximaal 60% van de totale kosten.

Provinciale inzet op ketens

De provincie Noord-Holland wil dat haar economie in 2050 volledig circulair is en dat het gebruik van eindige grondstoffen in 2030 met 50% is gedaald. De provincie zet daarom in op het verminderen van afval en het beter benutten van de grondstoffen uit de reststromen die over blijven. De subsidieregeling circulaire ketensamenwerking is daar één manier van. Recent stelde de provincie Noord-Holland Fanauw Hoppe aan als ‘ketenaanjager’ voor de bouwsector.

Wat is een circulaire economie

In een circulaire economie worden minder producten, producten steeds langer en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Zo blijven grondstoffen die niet meer aangevuld kunnen worden, zoals mineralen, metalen, olie, gas en steenkool, behouden. Ook vermindert de CO2 uitstoot die nu nog bij het delven en vervoeren van grondstoffen wordt uitgestoten. In de circulaire economie worden daarom producten waar kan gedeeld, zo lang mogelijk gebruikt, gerepareerd en opnieuw gebruikt. Aan het einde van de levensduur worden de producten gerecycled (uit elkaar gehaald, gedemonteerd en de grondstoffen opnieuw gebruikt). Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, komen deze in een circulaire economie van natuurlijke, hernieuwbare bronnen als hout, bamboe en olifantsgras. 

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

juli

04jul14:0018:00Expo Circulaire & Biobased maakindustrie Bouw

27jul13:3017:30Bijeenkomst: Samen aan de slag met biobased bouwen in de GWW

september

10sep09:3012:00GO-NH Growth sessie

11sep10:0011:00GO-NH Growth (sessie voor gemeenten)

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

oktober

10okt09:3013:00GO-NH Growth (Symposium mestbewerking)

25okt10:0012:30GO-NH Growth (kennistafel teelt voor bouw)