CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Circulaire zorg in vogelvlucht

WFM-20220922-MaartenvanDijk1

De CIRCO Track Met zorg verpakt is onderdeel van een ontwikkeling waarin circulariteit steviger verankerd wordt in de regionale zorgsector. Een nieuw hoogtepunt in die ontwikkeling doet zich op 8 december voor: de ondertekening van de nieuwe regionale Green Deal Zorg. Een beknopte terug- en vooruitblik. 

Afval is een gegeven in de zorg, maar kan het echt niet een paar tandjes minder? Die gedachte groeide een paar jaar terug bij regionale zorginstellingen als het Dijklander Ziekenhuis en Omring. Ook omdat de verwerking van al dit specifieke zorgafval steeds duurder betaald wordt. Deze voorlopers gingen een samenwerking aan met Circulair Westfriesland, waarna de scope ook nog eens verbreed werd. Kunnen we ook niet naar een gezamenlijk doel toewerken, waarbij we met elkaar een koers bepalen en daarin stappen zetten?

Barbara Harskamp, coördinator Circulair Westfriesland: “Inmiddels zijn er veel initiatieven die in min- of meerdere mate bijdragen aan een positieve milieu-impact vanuit de zorg. In de regio zien we een grote meerwaarde om samen te bepalen waarmee we de grootste impact kunnen maken. Dat leggen we vast in de Green Deal Zorg.”

Klein object, grote verpakking

“Om impact te kunnen maken, wil je eerst weten wat er aan materialen nodig is voor de bedrijfsvoering van een zorginstelling. Dat begon met een verkenning aan de inkoopkant. Na een magazijn & inkoop check bleken de mogelijkheden om het gebruik van waardevolle grondstoffen te verminderen of te recyclen levensgroot. Want is het echt nodig om voor een klein object een grote verpakking te gebruiken? Kun je jerrycans niet schoonmaken en opnieuw laten vullen? En stel dat je operatiesets voor diverse ingrepen meer standaardiseert, dan kun je items uitwisselen in plaats van ze ongebruikt bij het afval te doen.

Circulariteit heeft een duidelijke plek gekregen in de tweede regionale Green Deal Zorg

Het was een eyeopener. De resultaten werden onder meer besproken in het duurzame zorgoverleg Noord-Holland Noord en zo groeide het circulaire gedachtengoed verder onder steeds meer partijen. Een belangrijk besef daarbij was dat de medewerking van ketenpartners (producenten, leveranciers) onmisbaar is om de zorg serieus te verduurzamen.

De tweede regionale Green Deal Zorg

Inmiddels zijn we twee CIRCO Tracks verder. Behalve verpakkingsmateriaal wordt ook incontinentiemateriaal – bij een verzorgingshuis al snel verantwoordelijk voor 60 tot 80% van het afval – door een circulaire bril bekeken. Bovendien heeft circulariteit een duidelijke plek gekregen in de tweede regionale Green Deal Zorg. Terwijl in de eerste deal energiebesparing centraal stond, zijn daar nu het zuinig gebruik van grondstoffen, schoon water en een gezonde leefomgeving als speerpunten bij gekomen.

Deze Green Deal Zorg is meer dan ooit een wisselwerking tussen individuele en collectieve inspanningen. Dat komt onder meer tot uiting in de ambitie om voor 2030 50% minder afval te hebben dan in 2022. Zorginstellingen moeten daarvoor zelf een routekaart circulaire zorg opstellen. Maar een gezamenlijke werkgroep gaat begin 2023 een format hiervoor ontwikkelen, waarin de gezamenlijke koers het uitgangspunt is. Met de Green Deal Zorg staat circulaire zorg definitief op de agenda, mede door de inspanningen van het Dijklander, Omring en Circulair Westfriesland. De doelen zijn bekend. Op naar meer concrete acties!

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

juni

12jun15:0017:30Workshop circulaire en biobased bouw

18jun00:0023:00Inspiratie event biobased bouwen & telen (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie circulair textiel (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie zorg (18 juni)

juli

04jul14:0018:00Expo Circulaire & Biobased maakindustrie Bouw

27jul13:3017:30Bijeenkomst: Samen aan de slag met biobased bouwen in de GWW

september

19sep12:0017:30Circulair Impact Event