CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Informatiesessie: pilot organische mest voor reduceren stikstof/ammoniak in mest

Informatiesessie: pilot organische mest voor reduceren stikstof/ammoniak in mest

28 juni 2023

11:15 / 13:00

Agrarische ondernemers en veehouder worden van harte uitgenodigd op 28 juni van 11.30 tot 13.00 uur (inclusief lunch). Zij worden dan geïnformeerd over het voorstel voor een grootschalige pilot om het gebruik van organische mest in de provincie Noord-Holland te stimuleren en tegelijk in te zetten op het reduceren van stikstof/ammoniak in mest. Doel van de bijeenkomst is het informeren over het voorstel (zie verderop in deze mail) en het pijlen van animo voor deelname, zodat een gezamenlijk projectvoorstel voor de subsidieaanvraag ingediend kan worden. 

Programma

11.15  Inloop (met lunch)
11.30  Welkom en doel sessie – Irene Kramer, WN Kramer bv
11.40  Scope mogelijkheden met inzet micro-organismen (wetgeving & provinciaal beleid) – Jan Doerr, beleidsadviseur landbouw & stikstof provincie Noord-Holland
12.10  Voorstel experimenten, wat willen we doen en hoe? – Barbara Harskamp, coördinator Circulair Westfriesland en advieseur circulair Omgevingsdienst NHN)
12.30  Inventariseren wensen ten aanzien voorstel ophalen
12.45  Ophalen Wie doet mee?
12.55 Afspraken vervolg
13.00 Einde meeting

Aanmelden & locatie

De locatie wordt geregeld afhankelijk van het aantal deelnemers. Aanmelden voor de lunchbijeenkomst kan door u op te geven per mail bij Barbara Harskamp via bharskamp@odnhn.nl  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de locatie gegevens.

Lees meer over deze pilot in ons nieuwsbericht ‘Grootschalige pilot in Noord-Holland richt zich op reductie van stikstof en ammoniak in mest‘.