CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

MOOI subsidie voor bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen

Firefly innovatieve oplossingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen voor elektriciteit, g

Wilt u samen met andere partijen in een consortium werken aan complete innovatieve oplossingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen voor elektriciteit, gebouwen of industrie? En richt u zich op het gebruik hiervan in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Vraag dan subsidie aan met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Waarvoor krijgt u subsidie?

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 een energiesysteem wil hebben zonder CO2-uitstoot. Deze subsidie stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Uw innovatieve oplossing moet op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen. Daarom moet uw consortium van samenwerkende partijen deze innovatieve oplossing in onderlinge samenhang ontwikkelen. In uw consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen, moet uw project in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In uw project ontwikkelt u de oplossingen en innovaties in een duidelijk samenhangende aanpak. Die richten zich op de doelen uit het Klimaatakkoord. De partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Zoals vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld:
  • leveranciers
  • afnemers
  • gebruikers
  • lokale partijen
 • U doet een voorstel voor een innovatieplan met daarin concrete, SMART-opgestelde mijlpalen (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Daarmee volgen we de voortgang.
 • Uw project heeft minimaal € 2 miljoen aan kosten die onder de subsidie vallen (subsidiabele kosten).
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor uw totale project.

De MOOI is een van de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Dit betekent dat u voor deze subsidie ook moet voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor alle Topsector Energie-regelingen.

Meer informatie via RVO.nl

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

juni

12jun15:0017:30Workshop circulaire en biobased bouw

18jun00:0023:00Inspiratie event biobased bouwen & telen (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie circulair textiel (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie zorg (18 juni)

juli

04jul14:0018:00Expo Circulaire & Biobased maakindustrie Bouw

27jul13:3017:30Bijeenkomst: Samen aan de slag met biobased bouwen in de GWW

september

19sep12:0017:30Circulair Impact Event