CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Europees Parlement neemt nieuwe wet aan tegen greenwashing

Firefly verf een wit shampoo flesje groen met een grote kwast. Het flesje is voor de helft geverf. 4

Het Europees Parlement heeft een richtlijn goedgekeurd die de etikettering van producten moet verbeteren en het gebruik van misleidende milieuclaims moet verbieden. De richtlijn, die donderdag werd goedgekeurd met 593 stemmen vóór, 21 tegen, en bij 14 onthoudingen, moet consumenten beschermen tegen misleidende marketingpraktijken en hen helpen betere aankoopkeuzes te maken. Om dit doel te bereiken, wordt een aantal problematische marketinggewoonten rond greenwashing en de vroegtijdige veroudering van goederen toegevoegd aan de EU-lijst met verboden handelspraktijken.

De rapporteur van het Parlement, Biljana Borzan (S&D, HR), zei: “Deze wet zal het dagelijks leven van alle Europeanen veranderen. Mensen kunnen straks kiezen voor producten die duurzaam en te repareren zijn dankzij betrouwbare labels en advertenties. Het belangrijkste is dat bedrijven mensen niet langer kunnen misleiden door te zeggen dat plastic flessen goed zijn omdat het bedrijf ergens bomen heeft geplant — of zeggen dat iets duurzaam is zonder uit te leggen hoe. Dit is een grote overwinning voor ons allemaal.”

Nauwkeurigere en betrouwbaardere reclame

In eerste instantie zijn de nieuwe regels bedoeld om de etikettering van producten duidelijker en betrouwbaarder te maken door het gebruik van ongefundeerde algemene milieuclaims te verbieden, zoals “milieuvriendelijk”, “natuurlijk”, “biologisch afbreekbaar”, “klimaatneutraal” en “eco”.

Ook het gebruik van duurzaamheidskeurmerken wordt nu gereguleerd, gezien de verwarring die is ontstaan door de wildgroei ervan, waarbij er geen gebruik werd gemaakt van vergelijkende gegevens. Voortaan mogen in de EU alleen duurzaamheidskeurmerken worden gebruikt die op officiële certificeringsregelingen zijn gebaseerd of door een overheidsinstantie zijn ingesteld.

Bovendien zorgt de richtlijn voor een verbod op beweringen dat een product een neutraal, kleiner of positief effect op het milieu zou hebben als gevolg van emissiecompensatieregelingen.

Nadruk op duurzaamheid

Een andere belangrijke doelstelling van de nieuwe wet is dat producenten en consumenten zich meer moeten richten op de duurzaamheid van goederen. Zo moet informatie over de garantie in het vervolg beter zichtbaar zijn en komt er een nieuw, geharmoniseerd label om meer bekendheid te geven aan goederen met een verlengde garantieperiode.

Met de nieuwe regels worden ook ongegronde duurzaamheidsclaims verboden, zoals beweringen dat een wasmachine 5 000 wasbeurten mee zal gaan als dat onder normale omstandigheden niet het geval is. Verder komt er een verbod op aanmaningen om verbruiksgoederen eerder te vervangen dan strikt noodzakelijk is, wat vaak het geval is met printerinkt. Tot slot mogen producten niet als repareerbaar worden aangemerkt als ze dat niet zijn.

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

mei

14mei00:0023:00Kennissessie Teelt voor Bouw (20-14 mei)

16mei14:1517:00Themabijeenkomst Circulair & natuurinclusieve infra

27mei00:0023:00Kennissessie testopstelling Mest & micro-organismen (27 mei)

27mei13:0016:00Programma Werksessie 2 Circulaire Deal

juni

12jun15:0017:30Workshop circulaire en biobased bouw

18jun00:0023:00Inspiratie event biobased bouwen & telen (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie circulair textiel (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie zorg (18 juni)