CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Biobased bouwen heeft de toekomst

Navied1400_2

Navied Tavakolly studeerde werktuigbouwkunde in Delft, maar verloor al snel zijn hart aan de circulaire economie. Als kwartiermaker van het nieuwe Biobased BouwLAB in Noord-Holland Noord keert hij terug naar een ‘oude liefde’: organische reststromen omturnen tot bouwmateriaal. “Ik ben ervan overtuigd dat het casco van een gebouw geheel biobased gebouwd kan worden.” 

Toen Nederland in 2016 EU voorzitter was, wilde het zich profileren als circulaire hotspot. In de energie die toen tot stand kwam, bloeide een nog fragiele circulaire infrastructuur op met proeftuinen en aftastende, pionierende bedrijfjes. In zo’n omgeving voelt Navied zich als een vis in het water. Hij raakte betrokken bij een van de circulaire broedmachines C-Beta en later bij ECOR, een bedrijf dat natuurvezels zoals aanwezig in (olifants)gras, schillen van cacaobonen en koffiedrap omzet in ecobouwpanelen.

Wat was je rol daar?

“Ik was verantwoordelijk voor de vercommercialisering van het product. Hoe is de keten zo te organiseren dat we genoeg kunnen opschalen met Ecor om een gezonde businesscase te bouwen? Dan loop je tegen allerlei praktische hindernissen op. Hoe garandeer je een constante stroom van bruikbaar agrorestmateriaal? Hoe kom je aan voldoende machines voor de bewerking? En hoe krijg je de nieuwe toepassing dan officieel gecertificeerd? Je betreedt onbekend terrein. Je moet het allemaal zelf uitvinden.”

“We zijn in deze regio het stadium van bewustzijn creëren voorbij, we maken werk van biobased bouwen”

Pionieren moet je nu ook met het Biobased BouwLAB…

“Klopt. En in dezelfde hoek. We zijn in deze regio het stadium van bewustzijn creëren voorbij, we maken werk van biobased bouwen. Dan krijg je knalhard te maken met dezelfde vraagstukken als waarmee ik worstelde bij ECOR. Het Biobased BouwLAB is bedoeld om daarin doorbraken te realiseren.”

Wat heb je voor ogen?

“Ik ga verkennen of er mogelijkheden zijn om een plek te creëren waar we nieuwe biobased materialen kunnen ontwikkelen, hetzij in zelfstandige vorm hetzij als onderdeel van een bestaande infrastructuur. Het Biobased BouwLAB moet ondernemers de faciliteiten geven om te experimenteren en door te ontwikkelen, van specifieke machines tot kennis- en projectondersteuning.”

Welke kansen biedt deze regio?

“Veel. In deze agrarische regio zijn er in potentie grondstoffen genoeg. De kunst wordt om bepaalde agromaterialen in voldoende mate beschikbaar te krijgen zonder dat het een monocultuur wordt. Biobased telen moet ook goed zijn voor bodem, lucht en water en bijdragen aan een betere leefomgeving.”

Dat is de aanbodzijde. En de vraagzijde?

“Je ziet overal mooie circulaire initiatieven. Houtbouw als alternatief voor stalen dragers, isolatie uit vlas, hennep of gras en biobased plastics en composieten voor wegmeubilair, dakmaterialen, gevelbekleding en vlonders. Dat zou je de eyecatchers kunnen noemen, maar onder de radar borrelt er nog veel meer. Deze regio heeft een handen uit de mouwen mentaliteit, waarmee je ver kunt komen.”

Hoe belangrijk is het om biobased te gaan bouwen?

“Dat is simpel. Zelfs als we volledig circulair gaan bouwen, hebben we nog voor 80% natuurlijke, primaire grondstoffen nodig om aan de nieuwbouwopgave te kunnen voldoen. Dan is biobased het meest duurzame alternatief. Temeer omdat biobased materialen een positieve CO2-footprint hebben. Zij slaan CO2 op. Die eigenschap wordt belangrijker in een toekomst met CO2- plafonds en -budgetten. Ik ben ervan overtuigd dat we op termijn het volledige casco van een gebouw, inclusief wanden en isolatie, biobased kunnen neerzetten.”

Heb je er zin in?

“Absoluut. Ik ben blij dat Circulair Westfriesland en Omgevingsdienst NHN deze handschoen hebben opgepakt. We moeten echt de omslag naar biobased bouwen gaan maken. De vraag waarmee ik de komende maanden het veld in ga is vooral: hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen?”

Kan het Biobased BouwLAB iets voor jou betekenen? Denk je een waardevolle agroreststroom te hebben of heb je ideeën voor een biobased bouwmateriaal? Neem contact op met Navied Tavakolly via e-mail: ntavakolly@odnhn.nl, tel. 06 28 07 31 02.

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

juli

04jul14:0018:00Expo Circulaire & Biobased maakindustrie Bouw

27jul13:3017:30Bijeenkomst: Samen aan de slag met biobased bouwen in de GWW

september

10sep09:3012:00GO-NH Growth sessie

11sep10:0011:00GO-NH Growth (sessie voor gemeenten)

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

oktober

10okt09:3013:00GO-NH Growth (Symposium mestbewerking)

25okt10:0012:30GO-NH Growth (kennistafel teelt voor bouw)