Week CE 2022 – Bouw: Bouwstenen bij schaarste

livestream_bouw

Nederland in 2030 naar 50% circulair. Stagnatie in levering van bouwmaterialen is geen toeval meer. Zelf de vraag naar gebruikt hout is groter dan het aanbod. Hoe gaan we de (ver)bouwopgaven met en lage milieu-impact realiseren.

Gespreksleider Jan Hoekema (Coach in verandermanagement, mediator) aan tafel met Chandar van der Zande (provincie Noord-Holland I Metabolic), Gregor Rezelman (Projectleider Sloopbedrijf Van der Bel BV), Wesly Verhaert (Directeur Van Wijnen Heerhugowaard) en Michiel van Baarsen (Manager Vastgoed Woonstichting Kennemer Wonen).

Deze livestream begint met een uiteenzetting over 4 soorten schaarste in de Bouw:

 1. Het #CO2budgetdat opraakt en kan gaan leiden tot een CO2-lockdown ((c) Jan Willem van de Groep) in 5 jaar als we onder de 1.5 graden willen blijven,
  2. #Materialendie opraken: betonzand wordt met de huidige bouwwoede een schaars goed, en natuurlijk de materialen die nodig zijn voor de energietransitie,
  3. #Vakmensen: we hebben te weinig praktisch-technisch geschoold personeel voor bouw, demontage en installatie,
  4 . De #markt voor achterblijvers: strengere regelgeving (stikstof, pfas, MPG) en hogere milieubelastingen (CO-tax), maken de markt steeds kleiner voor achterblijvers.

Ondernemer reageren op deze onderwerpen en vertellen over:

 • Ontwerpen begint met slimme demonteerbare verbindingen.
 • Slopen wordt demonteren.
 • Hoe zorg je dat bouwmaterialen beschikaar blijven en je informatie opslaat over de kwaliteit middels een materialenpaspoort.
 • Verspilling tegengaan kan iedereen met goed onderhoud en beheer.
 • Zonder samenwerking geen circulaire en biobased bouw.

Video

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.