CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Week CE 2022 – Agrarisch: Gezonde bodem als verdienmodel

livestream_agrarisch

Nederland in 2030 naar 50% circulair. Voor de agrarisch sector betekent dat de weg naar Kringlooplandbouw. Hoe combineer je een gezonde bodem met kringloop en met een gezond verdienmodel?

Gespreksleider Waronne Sint (Ontwikkelingsbedrijf NHN) geeft het woord aan Irene Kramer (Eigenaar van W.N. Kramer), Mark Berger (Bij de Oorsprong), Grietsje Hoekstra (Manager sustainability CONO kaasmakers) en Cock Hulsebosch (bollenteler en bestuurslid Natural Living and Growth Holland).

In deze livestream vertellen ondernemers over:

  • Gezonde bodem is kapitaalbehoud.
  • Hoe regionale ondernemers samenwerken aan gezonde bodem.
  • Natuurlijke reststoffen moeten we vooral zelf gebruiken.
  • Bokashi als bodembooster, levert verhoogde weerbaarheid van planten en meer voedingsstoffen die daarnaast sneller beschikbaar zijn voor opname door de plant.
  • Pionieren is leren.
  • Liever geen kunstmest, wel organische mest op het land voor hogere biodiversiteit.

Video