CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Project ‘Duurzame Bloemkool’; onderzoek niet onderwerken van mest op bodem, biodiversiteit en productkwaliteit

werkbezoek_duurzame_bloemkool

Het project ‘Duurzame Bloemkool’ doet onderzoek naar de effecten van het niet verplicht onderwerken van vaste strorijke mest op kleigrond. Vaste mest moet volgens de stikstofwet direct na uitrijden ondergewerkt worden. Maar wat zijn de gevolgen van wel of niet onderwerken? Met een ontheffing van LNV onderzoeken we de verwachte positieve effecten van niet onderwerken van mest op bodem, biodiversiteit en productkwaliteit.

De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.

Bodemkwaliteit

Op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Noord-Holland wordt onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, opbrengst,
productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes, insecten en akkervogels). Het onderzoek vindt plaats van 2020 tot en met 2023. Het project is te volgen op www.boerenbusinessinbalans.nl via deze link Bloemkoolproject online.

Ik denk dat we veel kennis opdoen waarmee we hethuidige mestbeleid kunnen veranderen ten gunste van de biodiversiteit. Aangezien we als agrariërs in en met de natuur werken en leven en dat in de toekomst moeten blijven doen, is het belangrijk dat we de natuurlijke processen niet verstoren. – Wim Reus.

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor het werkbezoek Duurzame Bloemkool op vrijdag 9 september in Hem. Het project Duurzame bloemkool is een R&D icoonproject dat volledig vanuit de provinciale Voedselvisie wordt gefinancierd. Het programma start om 9.00 bij Smaakcentrum Westfriesland en wordt vervolgd met een bezoek aan een bloemkoolveld waar onderzoekers en telers aan het woord komen. Daarna neemt u zelf de proef op de som: we gaan de bodem beoordelen op diverse factoren.

Bekijk hier de link naar het event met aanmeldlink

Binnen het project wordt samen gewerkt met Hall Larenstein, Inholland, Vonk (voorheen Clusius College) en projecten zoals Biodiversperspectief. Partners van het project zijn Provincie Noord-Holland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van LNV, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus, Vollegrondsgroente.net, Lectoraat Duurzame Bodem Aeres en Ecolane.

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

juli

04jul14:0018:00Expo Circulaire & Biobased maakindustrie Bouw

27jul13:3017:30Bijeenkomst: Samen aan de slag met biobased bouwen in de GWW

september

10sep09:3012:00GO-NH Growth sessie

11sep10:0011:00GO-NH Growth (sessie voor gemeenten)

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

19sep12:0017:30Circulair Impact Event

oktober

10okt09:3013:00GO-NH Growth (Symposium mestbewerking)

25okt10:0012:30GO-NH Growth (kennistafel teelt voor bouw)