CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Circulair Westfriesland naar nieuwe fase

BarbaraHarskamp

6 oktober was een nieuwe circulaire mijlpaal in de regio. Het regionale bestuurlijk overleg (VVE) stemde in met de strategie en ActieAgenda 2023-2026 van Circulair Westfriesland. “Daarmee gaan we een nieuwe fase in”, stelt coördinator Circulair Westfriesland Barbara Harskamp.

Wat bedoel je met ‘een nieuwe fase’?

“We zijn de startfase voorbij en handelen daar ook naar. Om het in perspectief te plaatsen: in maart 2021 is Circulair Westfriesland formeel begonnen. Toen had het nog de sfeer van een nieuw initiatief. In feite begonnen we klein met vrijwel niks, behalve met het commitment van verschillende partijen – uitgesproken tijdens een grote startbijeenkomst – om met elkaar handen en voeten te geven aan circulair ondernemen in de regio.”

Is dat nu anders?

“Jazeker. In die beginperiode hebben we vijf sectoren benoemd en binnen die sectoren zijn we netwerken gaan opbouwen. Daarbij is de keten de leidende factor. Want in een circulaire economie is elke schakel in de keten nodig om het gebruik van grondstoffen (en milieu-emissies) te verminderen. Omdat we aan het pionieren waren, hebben we veel aandacht besteed aan kennis en ervaringen opdoen en uitwisselen. Met de partijen in de netwerken werken we onder het mom van ‘samen uit, samen thuis’. Die hechte samenwerking blijft zo, maar nu komen we op een punt dat we echt impact kunnen gaan maken.”

Hoe bedoel je dat?

“We weten ondertussen meer en begrijpen circulaire processen beter. We zijn goed op weg, dat vinden de Westfriese bestuurders ook. Ze hebben structureel middelen ter beschikking gesteld om vanuit Circulair Westfriesland de circulaire economie te stimuleren. Ook de provincie, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Omgevingsdienst NHN werken mee aan de uitvoering van onze ActieAgenda. Inmiddels stralen onze activiteiten uit naar de hele regio Noord-Holland Noord.”

“We willen in de praktijk een groter circulair verschil maken”

Je kunt een nog grotere vuist maken…?

“Precies. We willen nu in de praktijk een groter circulair verschil gaan maken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld zaken beter borgen binnen overheden? Denk aan circulair inkopen en aanbesteden. Maar ook, hoe zorgen we ervoor dat meer biobased bouwmaterialen worden gebruikt in nieuwbouw en renovatieprojecten? In deze nieuwsbrief staat een artikel over hoe we in de bouwsector vraag en aanbod in gebruikte en opgewerkte bouwmaterialen op elkaar aan het afstemmen zijn. Dat is een groot bord waarop je aan het schaken bent. Je combineert serieus verduurzaming met profijt voor het regionale bedrijfsleven. Zo willen we voor elke sector een koersplan opstellen, waarmee we allemaal in dezelfde richting werken.”

Waar ben je trots op?

“Op alle stappen die we gezet hebben, in samenwerking met zoveel partijen. Je proeft het enthousiasme, als mensen met circulariteit in aanraking komen. Als ik er één voorbeeld uit moet lichten, noem ik de CIRCO Track Met zorg verpakt. Het is lastig om in de zorg ketensamenwerking te organiseren rond het verminderen van afval. Zorginstellingen zijn als eindgebruiker afhankelijk van hoe producenten en leveranciers materiaal aanleveren. De werksessies van de CIRCO Track leverden zes circulaire pilots op. Circulariteit is nu een integraal onderdeel geworden van de regionale Green Deal Zorg NHN. Hier gaan we dus ook van klein naar groot.”

 

 

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

mei

14mei00:0023:00Kennissessie Teelt voor Bouw (20-14 mei)

16mei14:1517:00Themabijeenkomst Circulair & natuurinclusieve infra

27mei00:0023:00Kennissessie testopstelling Mest & micro-organismen (27 mei)

27mei13:0016:00Programma Werksessie 2 Circulaire Deal

juni

12jun15:0017:30Workshop circulaire en biobased bouw

18jun00:0023:00Inspiratie event biobased bouwen & telen (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie circulair textiel (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie zorg (18 juni)