CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Duurzame deals in de zorg

WFM20200507-DSC07003

Als afgeleide van de landelijke Green Deal Zorg is in Noord-Holland Noord per januari 2019 een regionale variant van kracht geworden. De organisatie van deze regionale Green Deal Zorg berust bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Richard Schuijt van OD NHN maakt aan het einde van de termijn de balans op van de resultaten.

Waarom is deze regionale Green Deal Zorg in het leven geroepen?

“Om deelnemende zorgpartijen zowel meer begeleiding als meer vrijheid te geven in hun streven naar verduurzaming van de zorg. We organiseren jaarlijks twee kennisbijeenkomsten en men kan zelf ervaringen gaan uitwisselen. Daarnaast gunnen we als OD NHN deelnemers de ruimte om op het gebied van een groenere energiehuishouding in hun eigen tempo verbeteringen door te voeren. Dat deel laten we namelijk achterwege bij onze controles en evalueren we pas aan het einde van de looptijd.”

Ben je tevreden over de resultaten?

“Dat moet je plaatsen tegen de achtergrond van een pandemie die de zorgsector enorm onder druk zet en een fusie van twee deelnemers. Ondanks die belasting is er mooie progressie geboekt. Elke zorginstelling kiest zijn eigen speerpunten en aanpak, maar je ziet dat in de afgelopen jaren isolatie overal bovenaan het actielijstje stond. Ik ben zeer tevreden over de inzet van de contactpersonen. En de jaarlijkse sessies worden goed bezocht.”

Wat zijn de uitschieters?

“Ik vind wat het Dijklander Ziekenhuis doet knap. Zij hebben het bronzen niveau gehaald bij de Milieuthermometer Zorg en gezorgd voor een goede beleidsmatige verankering, waarmee zij de bestuurders mee krijgen. Zij zijn daarin een voortrekker.”

Per 1 januari 2022 gaat de regionale Green Deal Zorg 2.0 in. Waarom zouden zorginstellingen deze deal moeten tekenen?

“Om dezelfde redenen als bij de eerste Green Deal. Je deelt kennis en ervaring met mensen die met hetzelfde bezig zijn als jij. Je maakt concrete afspraken met de omgevingsdienst en hebt daardoor ook een instrument om je duurzame zaak te bepleiten bij bestuurders. Ik hoop dat er deze ronde nog meer zorgpartijen gaan meedoen.”

Wat is de strekking van de Green Deal 2.0?

“We leggen de lat weer wat hoger, zeker op energiegebied. Zilver of goud op de Milieuthermometer Zorg? Dat zou een ambitie kunnen zijn. We moeten de exacte agenda nog gaan opstellen. Een van de landelijke Green Deal pijlers is een circulaire bedrijfsvoering. Dat vind ik interessant. Vanuit de bijeenkomsten merk ik dat men worstelt met al het afval dat in de zorg wordt geproduceerd. Kun je daar geen materiaal van hergebruiken? Dat is kern van circulariteit. In de Green Deal 2.0 zou ik daar graag verder mee aan de slag willen.”

Aan de regionale Green Deal doen mee:

  • Dijklander Ziekenhuis
  • Raphael Stichting
  • Stichting Leekerweidegroep
  • Wilgaerden
  • Woonzorggroep Samen

Geïnteresseerd in deelname aan de Green Deal 2.0? Neem voor meer informatie contact op met Richard Schuijt van OD NHN via e-mail: rschuijt@odnhn.nl.

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

mei

14mei00:0023:00Kennissessie Teelt voor Bouw (20-14 mei)

16mei14:1517:00Themabijeenkomst Circulair & natuurinclusieve infra

27mei00:0023:00Kennissessie testopstelling Mest & micro-organismen (27 mei)

27mei13:0016:00Programma Werksessie 2 Circulaire Deal

juni

12jun15:0017:30Workshop circulaire en biobased bouw

18jun00:0023:00Inspiratie event biobased bouwen & telen (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie circulair textiel (18 juni)

18jun00:0023:00Kennissessie zorg (18 juni)