CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Homepage2022

Bio-grondstoffen/Agrarisch
Bouw, vastgoed en GWW
Kunststof
Horeca/recreatie
industrie
Wetgeving & Kennisbank

Nieuws

  • Er worden in Nederland steeds meer gebouwen gesloopt op een circulaire manier, waarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk materialen te redden. Drie jaar geleden vroeg bijna geen enkele opdrachtgever hierom, nu vormt het circa veertig procent van de aa...

  • In Noord-Holland is sinds februari 2021 een provinciaal project rond regeneratieve landbouw gaande. Drie agrarische bedrijven – twee akkerbouwers en een melkveehouder – experimenteren met onder andere gewasrotatie, alternatieve bemesting ...

  • In bouwopgaven zuinig omgaan met grondstoffen is niet alleen goed voor de kostenbeheersing, je kan er ook mee laten zien hoeveel emissies worden verminderd. Heb je een bedrijf in de bouwketen en zie je de circulaire kansen? Weet je nog niet hoe je di...