Bio-grondstoffen/Agrarisch
Bouw, vastgoed en GWW
Kunststof
Horeca/recreatie
industrie
Wetgeving & Kennisbank

Nieuws

  • NOORD-HOLLAND – Met de nieuwe subsidieregeling ‘circulaire ketensamenwerking’ wil de provincie Noord-Holland bedrijven en organisaties ondersteunen bij het vormen van grondstofketens. Het gaat daarbij om samenwerkingsverbanden gericht op de uit...

  • Zwaagdijker Sjors Wagenaar ontwikkelde geheel zelf een innovatief systeem waarmee het klimaat in een kas met een warmtepomp wordt geregeld. Door het aanwezige vocht en warmte te hergebruiken bespaart de afnemer van het systeem op grote hoeveelheden a...

  • HAARLEM – De provincie Noord-Holland heeft Leon van Ast aangesteld als circulair ambassadeur. Hij gaat de komende 2 jaar aan de slag om Noord-Hollandse ondernemers te helpen en te motiveren de overstap naar circulair ondernemen te maken. Ondern...

Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.