CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Webinar: Samenwerken aan groen-economisch herstel

Webinar: Samenwerken aan groen-economisch herstel

26 oktober 2021

13:00 / 14:00

Wilt u samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector? Of wilt u in een gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verhogen van de biodiversiteit? Hiervoor kunt u eind 2021 subsidie aanvragen. Tijdens het webinar Samenwerken aan groen-economisch herstel hoort u meer hierover.

Dit webinar is op 26 oktober 2021 van 13:00 tot 14:00 uur.

Onderwerpen en sprekers

Wij praten u bij over de subsidie voor het samenwerken aan groen-economisch herstel van de landbouwsector. Welke voorwaarden gelden voor de subsidieaanvraag en hoe vraagt u aan? Ook vertelt een ervaringsdeskundige waar u op moet letten als u als samen werkt aan een duurzamere en economisch sterkere sector. Heeft u vragen voor onze sprekers? Tijdens het webinar heeft u de kans om ze te stellen.

Dit zijn de sprekers:

  • Jan van Esch, senior beleidsmedewerker bij ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
  • Geert Janssen, beoordelaar 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Kees Anker, senior adviseur bij Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Subsidie voor landbouwers

De subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel is één van de 2 subsidies die van het Economisch Herstelfonds (EHF) komt. Dit Europese fonds helpt de landbouwsector economisch sterker te maken na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Door deze regeling is € 15 miljoen beschikbaar voor vernieuwende en duurzame projecten voor de landbouwsector. Met deze subsidie bereidt u niet alleen de landbouwsector voor op de toekomst. U helpt zo ook mee aan de milieu- en klimaatdoelen.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden. Dit kan tot en met de start van het webinar 26 oktober 2021 om 13:00 uur. Deelname is gratis. Heeft u zich aangemeld? Dan ontvangt u in de laatste week voor het webinar een link om deel te nemen. Om mee te doen hoeft u geen app te installeren. Het webinar werkt in de webbrowser.

Kunt u dinsdag 26 oktober 2021 niet live meedoen? Kijk dan gerust op een ander moment. Na het webinar plaatsen wij een terugkijklink op onze website.