CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Webinar kruidenrijk grasland

Webinar kruidenrijk grasland

29 maart 2023

20:00

Datum: Woensdag 29 maart 2023 | 20.00 uur

Hoe krijg je profijt van duurzaamheid? Dat kan met het inpassen van kruidenrijk grasland. Daarmee zet je concrete stappen in verduurzaming. Kruidenrijk grasland is goed in te passen in je bedrijfsvoering en zorgt voor een betere bodemkwaliteit. Er zijn al veel boeren in de provincie mee aan de slag gegaan. Het is dus geen groot risico en er zijn ervaringsverhalen.

Webinar over de voordelen en toepassing van kruidenrijk grasland
Heb je al eens nagedacht over kruidenrijk grasland? Ben jij zo’n boer? Dan wil je natuurlijk weten waar je aan begint én goed voorbereid zijn.
Sluit aan bij het webinar Kruidenrijk grasland op woensdag 29 maart (20.00 uur). Luister naar de verhalen van (ervarings)deskundigen. Stel je vragen. Deel je kennis. Ga in gesprek met andere boeren.

Programma

20.00 uur
Welkom en introductie door Rob Janmaat en Maria van Boxtel
(Uitvoeringsteam Voedselvisie Noord-Holland)

20.05 uur
Joost van der Kroon, adviseur bodem en natuurinclusieve landbouw licht toe wat kruidenrijk grasland is en wat ervoor pleit om hiervoor te kiezen. Hij vertelt over de toepasbaarheid op verschillende bodems, wat het betekent voor de bemesting, welke kruiden waar het beste groeien. Hij licht de voor- en nadelen en mogelijk extra kosten toe. Ook vertelt hij welke mogelijkheden voor risicodekking en compensatie er zijn vanuit diverse ecoregelingen.

20.25 uur
Wim en Tim Terlouw van melkvee- en weidevogelboerderij Terlouw op Marken vertellen over hun aanpak en ervaringen met het integreren van weidevogelbeheer in de bedrijfsvoering van Terlouw. Inmiddels hebben ze daar 12 jaar ervaring mee, waarvan de laatste 3 jaar met de inpassing van kruidenrijk grasland: “Natuurbeheer integreren in je bedrijfsvoering begint met het nemen van kleine stapjes. We hebben nu een bedrijf dat goed draait. Wij boeren logisch, niet per se biologisch.”

20.35 uur Vragen en discussie

21.00 uur Afsluiting

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier. Enkele dagen voor het webinar ontvang je de link voor deelname via de mail.

Webinars Profijt van Duurzaamheid

Dit webinar is de eerste in een reeks webinars ‘Profijt van Duurzaamheid’ die Boer & Business in Balans organiseert voor agrariërs in Noord-Holland. Boer & Business in Balans is het netwerkplatform dat de provincie Noord-Holland heeft opgericht om de overgang naar een duurzamer voedselsysteem te stimuleren.

Meer informatie

Uitvoeringsteam Voedselvisie Provincie Noord-Holland, Maria van Boxtel en Rob Janmaat – rj@delynx.nl