CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Verkenning welke bouwmaterialen wanneer waar in Noord-Holland-Noord vrijkomen

Verkenning welke bouwmaterialen wanneer waar in Noord-Holland-Noord vrijkomen

14 december 2022

08:15 / 11:00

Beste Impactmaker, beste bouwpartner,

In Noord-Holland-Noord werken we vanuit verschillende netwerken en partnerschappen aan circulaire bouwketens. We zijn nu met elkaar op een punt aangekomen waarop een nieuw soort inzicht nodig is om van daaruit een gezamenlijke bouwmaterialen koers en strategie te bepalen. Daarom nodigen wij (provincie NH, Circulair WF en GO!-NH) jou uit voor een exclusieve werksessie. Wat gaan we doen? Tijdens deze sessie gaan we letterlijk en figuurlijk in kaart (geografische kaart) brengen welke renovaties, herontwikkeling en nieuwbouwprojecten er in NHN gaan plaatsvinden t/m 2030.  Meedoen vraagt een beetje voorbereiding, namelijk neem jouw lijstje mee wanneer wat aan (ver)bouw en herontwikkeling staat gepland en welke materialen daarbij vrijkomen en/of nodig zijn.

Waarom doen we dit? Door met elkaar fysiek te tekenen, ontstaat er een gezamenlijk inzicht van welke materialen wanneer vrij komen, welke specialisten nodig zijn om die materialen op te werken en deze te certificeren om weer in volgende (ver)bouw projecten in te kunnen zetten. Na het tekenen trekken we samen conclusies (o.a. welke specialisten missen we nog in NHN) die we noteren en er wordt een afspraak gemaakt (datum prikken) voor fase 2 om in januari samen de strategie/het beleidskader te maken met daarin wie welke rol heeft om samen te zorgen dat de materialen grootschalig teruggewonnen en weer gebruikt kunnen worden in de bouwketen.

Waar & Wanneer

  • Datum: 14 december
  • Tijd: 8.15 uur (inloop), start 8.30 tot 11.00 uur
  • Locatie: Omgevingsdienst NHN, Dampten 2 in Hoorn
  • Aanmelden via de mail is nodig om deze sessie goed te kunnen organiseren. Aanmelden kan door deze mail te beantwoorden of een reactie te sturen naar: bharskamp@odnhn.nl

Doelgroep: Professionele vastgoedbezitters in NHN (woningcorporaties, gemeenten, provincie, zorginstellingen), bouwketenpartners en bestaande bouwmaterialen HUBS in NHN.

Waarom mag je dit niet missen?

  • Inzicht in welke bouwmaterialen bij wie in welk jaar en welke hoeveelheid (schatting) vrijkomen.
  • Inzicht in welke specialisten er per bouwmateriaal zijn om materiaalketens te kunnen sluiten (bestaande materiaal ketens, hoe kunnen we die zichtbaar maken in een menukaart)
  • Inzicht in welke specialisten nog ontbreken voor bepaalde bouwmaterialen.
  • Inzicht in welke databanken/professionele marktplaatsen er zijn waarmee gewerkt wordt door ketenpartners.
  • Na tekensessie is er een gedeeld inzicht en een gedeelde conclusie. Op die basis kunnen in een volgende sessie vervolg invullen: Hoe gaan we zorgen dat alle bouwmaterialen een eigen gesloten keten hebben/krijgen? Wat vraagt dat van alle aanwezige partijen?
  • Meedoen met deze sessie betekent ook meedenken in fase 2.

Programma:

8.15 uur  Inloop met ontbijt
8.30 uur  Welkom & doel sessie, wat hebben we dit jaar gedaan in vogelvlucht- door Barbara
8.40 uur  Pitches 3 stuks – opvolging van 2 juni o.a. Biobased bouw LAB.  – olv Caroline
9.10 uur  Introductie Ketenregisseur bouw provincie NH & instructie tekensessie – door Fanauw
9.20 uur  mini pauze! lopen naar andere ruimte & koffie & thee pakken
9.30 uur Start tekensessie olv. Fanauw, Caroline en Barbara
10.45 uur Terugkoppeling opbrengst tekensessie & afspraken vervolg – door Fanauw
11.00 uur Einde werksessie. Ruimte voor informeel napraten (tot 11.30 uur).

Wie zijn wij? 

Wij zijn de provincie Noord-Holland, Circulair Westfriesland en GO!-NH. Samen werken we aan een circulaire economie, waarbij we samenwerken met de partners uit onze netwerken. Met de betrokkenheid van het programma GO!-NH kunnen initiatieven die tijdens de tekensessie ontstaan voor de nog op te zetten materiaalketens meteen gebruik maken van het aanbod GO!-NH start-up om tot een gezamenlijke businesscase te komen en dit ook uit te voeren.