CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Project ‘Duurzame Bloemkool’

Project ‘Duurzame Bloemkool’

28 november 2023

12:00 / 14:30

Afgelopen jaren hebben we in het Project ‘Duurzame Bloemkool’ samen met wetenschappers, agrarisch ondernemers, docenten en studenten hard gewerkt. Met deze mail wil ik u graag updaten over de stand van zaken en u uitnodigen voor de bespreking van de resultaten en formuleren van beleidsdoelen op dinsdag 28 november 2023  vanaf 12.00 uur.

Stand van zaken

Sinds maart 2021 zijn onderzoekers en studenten bezig geweest met het verzamelen en analyseren van data uit het Livinglab in Noord-Holland. Er zijn heel veel veldwerk en labmetingen gedaan om de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen?
  2. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op uitspoeling naar oppervlaktewater?
  3. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op bovengrondse biodiversiteit (insecten en weidevogels)?
  4. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de opbrengst, productkwaliteit, en voedingswaarden van de gewassen?

Bespreken resultaten en formuleren doelen

U bent bij deze van harte uitgenodigd op 28 november van 12 tot 14.30 in Matrix ONE op het science park in Amsterdam.

Aanmelden kan via de mail; r.vanmaanen@uva.nl

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag en hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid op dinsdag 28 nov!

https://onswfmedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/Roodesteen_deWaag_horeca_terras-750×422.jpg