CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Presentatie Onderzoek WUR Kringlooplandbouw WF

Presentatie Onderzoek WUR Kringlooplandbouw WF

22 oktober 2021

10:00 / 12:00

Beste partners, duurzame doeners,

Graag nodig ik jullie uit om bij de presentatie te zijn van het onderzoeksrapport dat 7 studenten van de WUR op 22 oktober opleveren en aan ‘onze’ regio aanbieden. De studenten hebben gekeken naar mogelijkheden en belemmeringen om tot kringlooplandbouw (circulair ondernemen) te komen waarin ondernemers gebruik maken van elkaars grondstoffen en land. De bevindingen met advies voor vervolg presenteren zij om 10.00 uur bij Vertify in Zwaagdijk-Oost. Dit onderzoek hebben de studenten in opdracht van Circulair Westfriesland uitgevoerd.

Dit onderzoek hebben de studenten in opdracht van Circulair Westfriesland uitgevoerd. Circulair Westfriesland bundelt kennis en kunde van bedrijven, overheden en (kennis)organisaties op circulair gebied in de regio Westfriesland. Door slim om te gaan met grondstoffen dragen we met elkaar bij aan een duurzame toekomstbestendige regionale economie. Wij helpen ondernemers om de zorg voor de leefomgeving/milieu te verbinden aan een gezonde bedrijfsvoering.