CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Kennissessie Circulaire Zorg (online)

Kennissessie Circulaire Zorg (online)

17 maart 2022

14:00 / 16:00

Net als jullie, voelen zorginstelling de Omring en Dijklander Ziekenhuis de verantwoordelijkheid om de milieu-impact te verminderen met een circulaire bedrijfsvoering. Circulair denken & doen gaat verder dan het verminderen van afval. Het gaat ook over verspilling van grondstoffen voorkomen. En het gaat over ketensamenwerking. De afgelopen weken hebben de Omring, Het Dijklander Ziekenhuis, Omgevingsdienst NHN en TU Delft een verkenning gedaan naar circulaire kansen om een positieve milieu-impact te kunnen maken.

Deze verkenning hebben we gedaan via een inkoop check en magazijn check. Welke productgroepen worden veelvuldig ingezet, uit hoeveel verpakkingen bestaat het product en welke overtollige materialen worden standaard meegeleverd. Deze verkenning heeft onze ogen geopend en graag delen we onze ervaring en bevindingen met jullie. Vervolgens willen we met jullie kijken hoe we de komende jaren slim kunnen samenwerken binnen de circulaire transitie.

Ons doel: een eerste stap zetten naar een gezamenlijke meerjarenaanpak Circulaire Zorg. Want één ding is duidelijk. De circulaire opgave vraagt om samenwerking.

 

Waarom deze bijeenkomst?

Het is je vast niet ontgaan, duurzaamheid in de zorg is een hot item. In het bijzonder staat de hoeveelheid afval die de zorg produceert vaak centraal in het nieuws. De zorg is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de Nederlandse CO2 uitstoot en draagt hiermee bij aan klimaatverandering en negatieve gezondheidseffecten.

Afval is een significant aandeel van de vervuiling door de zorg, op jaarbasis produceren zorgorganisaties in Noord-Holland miljoenen kilo’s (rest)afval. Wat niet alleen resulteert in vervuiling en verloren grondstoffen maar ook weggegooid geld is. Het is noodzakelijk om de manier waarop we over afval denken en er mee omgaan te veranderen. De Nederlandse overheid heeft als ambitie gesteld het gebruik van grondstoffen in 2030 met 50% te reduceren en toe te werken naar een volledig circulaire economie in 2050. Dit is een enorme opgave die zorgorganisaties moeilijk alleen aankunnen.

 

De werksessie

Wanneer: 17 maart

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Waar: digitaal via Teams

Aanmelden voor de bijeenkomst is nodig om de meeting goed voor te kunnen bereiden. Een link voor de meeting ontvang je na aanmelding, samen met het programma.

 

Inkoop- & magazijn check

Het idee voor de inkoop- en magazijncheck is ontstaan na analyse van bestaande circulaire scans. De bestaande scans bleken vooral gericht op afvalstromen. In samenwerking met Circulair Westfriesland is de inkoop- en magazijncheck inzet en financieel mogelijk gemaakt. De Omgevingsdienst NHN is partner van Circulair Westfriesland en werkt samen met de Zorgsector aan de Green Deal Zorg 3.0. Om de circulaire samenwerking met en tussen de partijen in de zorg te activeren is Ilyes Machkor als kwartiermaker Circulaire Zorg voor een aantal maanden aangesteld.

Tot ziens op 17 maart. We bouwen graag samen met jouw verder aan duurzame zorg .

Tags:
,