CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Buyer Group Biobased Bouwmaterialen – Luchtalk Meet the Makers [online]

Buyer Group Biobased Bouwmaterialen – Luchtalk Meet the Makers [online]

28 september 2021

12:15 / 13:00

BG Biolunch | Reststromen uit de Tuinbouw (paprika, tomaat en aubergine)

Over dit evenement

Kom alles te weten over het gebruik van Reststromen uit de Tuinbouw. Denk aan het inzetten van de resten die overblijven na de oogst van tomaten, paprika of aubergines.

Met dit keer bijdragen van twee mensen die ervaring hebben met het verwerken van deze reststromen. Dus geen fabrikant van een specifiek bouwproduct (maar wel van een bouwcomponent) deze keer omdat die simpelweg nog niet bestaat.

– Wouter Klein (LinkedIn), ondernemer en isolatie expert die dagelijks werkt met verschillende type biomaterialen voor inblaastoepassingen (Hij doet vooral stro maar daar komen we in een latere Lunchtalk nog een keer op terug).

– Rob van Hove (LinkedIn), ondernemer, architect en ontwikkelaar van BB-Block. Stapelbare houten blokken die zijn gevuld met Paprika stengels als isolatie.

Mogelijke onderwerpen:

– brandeigenschappen

– vochteigenschappen

– energiegebruik

– isolatievermogen

– toepassingen

– stadium van ontwikkeling

– prijsontwikkeling

– verwerkingsvoorwaarden

– etc etc

 

De Buyer Group Biobased Bouwmaterialen is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met PIANOo. De Buyer Group heeft als missie om de markt van biobased bouwmaterialen uit teeltgewassen en reststromen toegankelijker te maken voor aanbieders daarvan. Daarbij wordt vooral ingezet op de ontwikkeling van inkoopprocessen met en door Launching Customers (overheden, semi-overheden en enkele pivate partijen). Met de Lunchtalk wordt beoogd de bekendheid van biobased bouwmaterialen te vergroten en de vooroordelen weg te nemen bij de markt in algemene zin.