CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Circulair Westfriesland (tegel)

De levering van grondstoffen, en daarmee ook producten, zijn niet langer gegarandeerd. Ondernemers moeten steeds vaker klanten informeren over vertraagde levering. Het verkorten van ketens voor meer efficiency,  minder verspilling en herverdeling van marges tussen ketenpartners is gaande. Niet alleen in de agrarische sector, ook in andere sectoren zoals de bouw. Er is een verschuiving gaande van de ‘gewone’ economie naar de circulaire economie.

Juist om een gezonde (regionale) economie te behouden, stimuleren we vanuit Circulair Westfriesland samenwerking in de (materiaal)ketens. Gezond ondernemerschap begint met inzicht in de afhankelijkheid van (kritieke)grondstoffen en het belang van samenwerking in de keten. Vanuit dat inzicht kun je verder toekomstbesteding aan je bedrijf of organisatie bouwen.

Wij helpen ondernemers en organisaties die met circulair ondernemen met inzicht krijgen in de verschillende materiaal/product ketens en hoe je vanuit dat inzicht op al bestaande circulaire ketens kan aansluiten of hoe je nieuwe ketensamenwerking kan initiëren. Dat doen we vanuit ons publiek-private netwerk. Door het delen van kennis en ervaring, het samen leren in projecten en experimenten, knelpunten signaleren en oplossen en het organiseren van matchmaking. En dat altijd vanuit een ketengerichte aanpak gericht op 5 sectoren.

Het doel van Circulair Westfriesland is om in de regio de belangrijkste grondstoffen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar binnen ketens te houden. Natuurlijk wel met een lage milieu-impact, voor een gezonde leefomgeving. Dat is een opgave die we met elkaar hebben. Echt circulair ondernemen levert ook nog eens een verminderde CO2 en stikstof uitstoot uit.

Circulair Westfriesland is een samenwerking van regionale overheden, ondernemers en partners met als doel ketensamenwerking te stimuleren voor het sluiten van materiaal en grondstofketens. Dat doen we vanuit een gezamenlijke strategie en Actieagenda gericht op de sectoren: Agrarisch & Biogrondstoffen – Zorg –   Maakindustrie – Bouw &  GWW/infra –  Horeca & recreatie.     

Initiatiefnemers Circulair Westfriesland  is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland, een partnerschap van de Westfriese Bedrijvengroep, Omgevingsdienst NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de 7 Westfriese gemeenten, provincie NH en Rabobank.

Duurzaam Ondernemend Westfriesland organiseerde op 1 maart 2020 een masterclass Circulair Westfriesland om de kansen en knelpunten met ondernemers, (kennis)instellingen en overheden in de regio te verkennen. Ongeveer 80 geïnteresseerden hebben meegedacht en input geleverd voor de circulaire regionale strategie en de Actieagenda Circulair Westfriesland 2020-2022. Duurzaam Ondernemend Westfriesland stuurt aan op de uitvoering van de Actieagenda. Op 1 maart 2022 leverden ketenpartners en stakeholders input op het vervolg,  de Actieagenda 2023-2026. Zo bouwen we samen verder aan een circulaire economie.

Partners – Circulair Westfriesland werkt samen met veel partners. Partners zijn (kennis)organisaties, ondernemers en overheden met wie we concrete projecten uitvoeren om circulaire ketens te realiseren. Per sector zijn dat verschillende partners.

Kernteam – De uitvoering van de Actieagenda ligt bij het kernteam Circulair Westfriesland (een afvaarding vanuit Duurzaam Ondernemend Westfriesland) en vooral bij de sectorgerichte werkgroepen waarin ketenpartners samenwerken.

Het kernteam bestaat uit: Bram Luteijn (Koggenland), Koen de Geus (Hoorn), Charlotte Bakker (Hoorn), Dennis Hermans (provincie), Mark van Keulen (Medemblik), Sigrid van der Valk (Medemblik), Bas Brouwer (Ontwikkelingsbedrijf), Chris Wever (Ontwikkelingsbedrijf), Barbara Harskamp (Omgevingsdienst).

Coördinator – Barbara Harskamp is het eerste aanspreekpunt voor Circulair Westfriesland en de spil in het circulaire netwerk.