Circulair boert goed!

livestream_03

Vier agrarische ondernemers vertellen hoe zij werken aan een circulaire bedrijfsvoering. Waar zien zij kansen, hoe pakken ze die kansen op en welke belemmeringen zijn er nog te overwinnen?

In deze livestream komt aan bod:

  • Gezonde bodem is verdienmodel.
  • Grondstoffen die we hebben, moeten we ook zelf gebruiken.
  • Pionieren is leren. We leren ook veel van hoe het vroeger ging met wisselteelt.
  • Winst zit in waterhuishouding en behoud mineralen in bodem.
  • Resultaat huidige wetgeving is uitputting bodem.
  • Liever vergisten, geen bioverbranders.
  • Geen kunstmest, wel organische mest op het land.
  • Organische mest levert biodiversiteit op.

Meer informatie over dit onderwerp volgt in april.

Video

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.