CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Rapport brengt kansen en knelpunten circulaire zonnepanelen in kaart

unsplash.com/@margot97
unsplash.com/@margot97

Grootschalige energieopwekking met behulp van zonnepanelen wordt steeds belangrijker en deze markt groeit hard. Maar wat gebeurt er met al die zonnepanelen aan het einde van hun levensduur? Het onderzoeksrapport ‘Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV’ brengt de belangrijkste knelpunten in beeld. Het focust daarbij op het materiaal en de technologie.

Het rapport bevat inzichten in de verwachte ontwikkeling van de PV-technologie (techniek die zonlicht direct omzet in elektriciteit) tot 2050 en opkomende materialen en innovaties. Samen met heldere illustraties is het een toegankelijk document voor ondernemers en onderzoekers die aan de slag willen met circulaire PV-projecten. Het laat ook zien hoeveel kennis er al aanwezig is bij Nederlandse kennisinstellingen.

Afval van zonnepanelen

Rond 2010 werden in Nederland de eerste grootschalige PV-installaties neergezet. Zonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van 20 tot 30 jaar. Dit leidt rond 2030 tot een sterk groeiende PV-afvalstroom. Bovendien groeit dat afval alleen maar sterker, gezien de verwachte toename van het landelijke opgestelde PV-vermogen van zo’n 10 GW in 2020 tot rond 200 GW in 2050.

Reparatie, hergebruik en recycling

De focus van de industrie en overheden lag tot nu toe vooral op het omlaag brengen van de kosten van zonne-energie. Nu moet die verlegd worden naar het ontwikkelen van oplossingen voor reparatie, hergebruik en recycling van PV-producten. Zonnepanelen vallen wettelijk onder elektronisch afval en worden als zodanig ingezameld en verwerkt.

Versneld doorontwikkelen

Naast het noodzakelijke beleid en de benodigde regelgeving moeten we breed inzetten op een aantal technologische innovaties. Technieken voor reparatie en hergebruik van panelen staan nog in de kinderschoenen en moeten we versneld doorontwikkelen. Recycling is al een stapje verder, er wordt al rond 90% van de PV-massa teruggewonnen. Toch is er grotendeels sprake van laagwaardige herinzet, zoals in bulkbouwmateriaal of als laagwaardig silicium.

Vervolgonderzoek en samenwerking

Het rapport brengt de materiaaltechnologische innovaties met bijbehorende kennispartners in kaart. Ook geven de onderzoekers suggesties voor kansrijk vervolgonderzoek en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland (PZH) voor de Circulaire Opgave ‘Circulair Zuid-Holland: Samen versnellen’ en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM).  RVO ondersteunt het UPCM.

Meer weten?

Download het rapport Materialen en technologieën voor circulaire zonnepanelen helder in kaart gebracht – Circulaire Maakindustrie.

Verschilmakers

Laat u ook inspireren door onze verschilmakers.

Komende activiteiten

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief