Belastingvoordeel op investeren in schoon maaisel

Beeld unsplash.com/@jan_ledermann
Beeld unsplash.com/@jan_ledermann

Een hoge kwaliteit van biogrondstoffen is een voorwaarde om deze grondstoffen hoogwaardig te kunnen gebruiken. Denk aan compost zonder resten van kunststoffen of afval erin. Het rijk heeft Hoofdstuk 5 van de Milieulijst nadrukkelijker ingericht om van biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen. Mogelijkheden voor het vergroenen van een bedrijventerrein zijn verruimd. Nieuw is een maai-arm waarmee zwerfvuil uit het maaisel wordt geweerd wat een betere kwaliteit maaisel oplevert.

Meer informatie via klimaatadaptatie en MIA\Vamil.

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.