Werksessie Routekaart circulair & vergunning, toezicht & handhaving

Werksessie Routekaart circulair & vergunning, toezicht & handhaving

25 januari 2023

00:00

Tags:


Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.