Werksessie GWW/infra tools voor circulair opdrachtgeverschap

Werksessie GWW/infra tools voor circulair opdrachtgeverschap

Begint over


14 februari 2023

09:00 / 11:00Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.