Webinar: Investeren in groen-economisch herstel

Webinar: Investeren in groen-economisch herstel

26 oktober 2021

10:00 / 11:00

Wilt u op een duurzame manier investeren in de toekomst van uw landbouwbedrijf? Hiervoor kunt u eind 2021 subsidie aanvragen. Tijdens het webinar Investeren in groen-economisch herstel hoort u onder andere wat de voorwaarden zijn. En hoe u de subsidie aanvraagt.

Dit webinar is op 26 oktober 2021 van 10:00 tot 11:00 uur.

Onderwerpen en sprekers

Wij praten u bij over de subsidie voor het investeren in groen-economisch herstel van uw landbouwbedrijf. Ook vertelt een ervaringsdeskundige waar u op moet letten als u investeert in groen-economisch herstel van uw bedrijf. Heeft u vragen voor onze sprekers? Tijdens het webinar heeft u de kans om ze te stellen.

Dit zijn de sprekers:

  • Marlies Heerema, coördinator Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) bij ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
  • Marcel Leentvaar, senior beoordelaar POP3 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  • Jean Pierre van Wesemael, innovatieve landbouwer uit Zeeland

Subsidie voor landbouwers

De subsidie Investeren in groen-economisch herstel is één van de 2 subsidies die van het Economisch Herstelfonds (EHF) komt. Dit Europese fonds helpt de landbouwsector economisch sterker te maken na de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Door deze regeling is ruim € 35 miljoen beschikbaar voor investeringen in landbouwbedrijven. Met deze subsidie bereidt u niet alleen uw bedrijf voor op de toekomst. U helpt ook mee aan de milieu- en klimaatdoelen.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden. Dit kan tot en met de start van het webinar 26 oktober 2021 om 10:00 uur. Deelname is gratis. Heeft u zich aangemeld? Dan ontvangt u in de laatste week voor het webinar een link om deel te nemen. Om mee te doen hoeft u geen app te installeren. Het webinar werkt in de webbrowser.

Kunt u dinsdag 26 oktober 2021 niet live meedoen? Kijk dan gerust op een ander moment. Na het webinar plaatsen wij een terugkijklink op onze website.Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.