VNG congres: Circulair WF op kaart

VNG congres: Circulair WF op kaart

27 juni 2022

27 juni – VNG congres: Circulair WF op kaart! Info volgt.Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.