Strategiesessie circulaire bouwmaterialen

Strategiesessie circulaire bouwmaterialen

Begint over


1 februari 2023

00:00Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.