SlilmCirculair: resultaten 5 proeftuinprojecten, waaronder (bio)asfalt, wegfundering (AEC en menggranulaat) en duurzaam beton

SlilmCirculair: resultaten 5 proeftuinprojecten, waaronder (bio)asfalt, wegfundering (AEC en menggranulaat) en duurzaam beton

Begint over


20 april 2023

00:00Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.