Ketenbijeenkomst GWW/infra Noord-Holland-Noord

Ketenbijeenkomst GWW/infra Noord-Holland-Noord

Begint over


18 mei 2023

00:00Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.