kennissessie Bouwbesluit: circulaire belemmeringen en oplossingen

kennissessie Bouwbesluit: circulaire belemmeringen en oplossingen

7 juni 2022

7 juni – kennissessie Bouwbesluit: circulaire belemmeringen en oplossingen

Meer informatie volgtCirculair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.