Gezamenlijke afvalscheiding bedrijven

Gezamenlijke afvalscheiding bedrijven

Meer..

15 mei 2019 10:00 - 11:00

Brandweerkazerne Zwaag

De Oude Veiling 57, 1689 AC ZWAAG

Georganiseerd door

Erik Huisman van De Lichtdrukkerij

5 bezoekers

Het landelijke beleid is er op gericht om onze economie circulair te maken. Het streven is een circulaire economie waarin afgedankte producten en materialen worden hergebruikt. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat (redelijkerwijs) niet van hen kan worden gevraagd. Het scheiden van afval is al jaren een hot item.

Daar weet Erik Huisman van De Lichtdrukkerij alles van want, hij is al een aantal jaar actief met het scheiden van bedrijfsafval. Hij heeft zijn bedrijf zo ingericht dat hij en zijn collega’s het afval op de juiste manier scheiden. Tijdens deze bijeenkomst vertelt hij graag wat hij al gedaan heeft en wat voor winst er nog behaald kan worden. Dit is niet alleen goed voor de circulaire economie maar dit kan ook een besparing opleveren voor bedrijven. Hij gaat hierover graag met jullie in gesprek.

Programma:
10.00 uur            Opening met koffie en wat lekkers

10.05 uur            Erik HuismanCirculair Westfriesland organisatoren: