Circulaire Grond-, weg en waterbouw; Thema circulair borgen in de organisatie

Circulaire Grond-, weg en waterbouw; Thema circulair borgen in de organisatie

17 november 2022

17 november Circulaire Grond-, weg en waterbouw. Thema circulair borgen in de organisatie.

Overheden en bedrijven gaan met elkaar in gesprek en afspraken maken over hoe we met elkaar 50% materiaal reductie kunnen realiseren in 203O. Dat doen we specifiek voor de betonketen. Wat daar wordt geleerd, kan toepast worden in andere product- en materiaalgroepen.

In deze bijeenkomst gaan we op een inspirerende wijze in op het thema Naar een Circulaire Organisatie. Met dat wat we al doen als basis en vandaaruit gaan we nieuwe stappen zetten.  Natuurlijk zo praktisch mogelijk, met ontwikkelde instrumenten, producten en technieken.

Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst ook ruimte voor deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan over waar je nu mee bezig bent.  Ben je werkzaam in de Grond-, weg en waterbouw/infra en nog niet aangesloten bij de circulaire betonketen NHN? Laat het weten en kom een kijkje nemen.

Weten welke instrumenten al beschikbaar zijn voor een circulaire organisatie? Klik hier voor een verkenning: https://bouwcirculair.nl/organisatiecirculair/

 Circulair WestFriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland


Circulair Westfriesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.